Les obres per millorar el Camí Vell de Terrassa a Ullastrell ja estan en marxa

L'Ajuntament plantarà 84 arbres i 550 arbustos a tot el recorregut

Camí Vell de Terrassa a UllastrellL'arranjament del Camí Vell de Terrassa a Ullastrell, que han començat aquesta setmana, afecten el tram d'un quilòmetre de recorregut que travessa la finca de Can Poal, a la zona compresa entre el pas que hi ha sota l'autopista C-58 i la urbanització de Can Palet de Vista Alegre. Els treballs permetran consolidar un nou traçat en un terreny que té un fort pendent, millorar el ferm, reduir l'amplada del camí i fer una millor gestió de les aigües superficials. El projecte també contempla una millora del paisatge, gràcies a la vegetació que es plantarà als marges, ja que donarà ombra a les persones usuàries que vagin a peu o circulin en bicicleta. Els treballs van a càrrec de l'empresa Natural i Art Jardiners i el termini d'execució és de 2 mesos. El pressupost d'adjudicació és de 50.732,88 euros, una part de la qual figura dins el programa d'inversions als districtes de l'any passat.

La millora paisatgística anirà acompanyada de la plantació de 84 arbres d'espècies diferents i de 550 arbustos en tot el recorregut del camí. L'elecció d'una o altre espècie anirà en funció de l'entorn. Dels 84 arbres hi haurà varietats de pi pinyer (Pinus pinea), d'alzines (Quercus Ilex) i d'ametllers (Prunus Dulcis). Dels 550 arbustos, es plantaran exemplars de ginesta (Spartium Junceum), llentiscle (Pistacia lentiscus), arboç (Arbutus unedo) i estepa blanca (Cistus Albidus). També es faran podes arbustives, per millorar alguns exemplars existents, i s'eliminaran espècies invasores, com la canya, que ocupa espais degradats amb molta facilitat i rapidesa impedint que les espècies autòctones puguin recolonitzar els espais.

El Camí Vell de Terrassa a Ullastrelll neix al centre de la ciutat i surt del nucli urbà pel barri de la Maurina. Després s'enfila cap a la finca de Can Poal i segueix pel carrer del Camí Vell d'Ullastrell a Can Palet de Vista Alegre, fins arribar a la carretera de Martorell. Des d'allà continua pel lateral de la carretera fins que arriba un punt en què es desvia cap al carrer de Vista Alegre, per continuar cap el carrer del Xot i el del Torrent Fondo, per travessar després pel bosc fins arribar a la carretera d'Ullastrell, on la creua per arribar a la urbanització de Ca n'Amat.

Anella Verda

Actualment, el Camí Vell de Terrassa a Ullastrell és una porta d'accés cap a l'Anella Verda i és un recorregut de mobilitat quotidiana i de passeig, sigui a peu o bicicleta, entre els barris de la Maurina, la Cogullada i Roc Blanc, i el barri de Can Palet de Vista Alegre. A més, com a camí, també forma part de la Xarxa Viària Bàsica de la Infraestructura de prevenció i extinció recollida al Pla de Prevenció d'Incendis de Terrassa. De fet, l'accés de vehicles de motor no autoritzats està restringit en tot el tram. L'Anella Verda contempla millorar el manteniment i la neteja dels camins de titularitat i ús públic; arranjar la xarxa de camins i adequar-los a la circulació preferent de vianants i bicicletes.

Inversions als districtes

Altres projectes proposats pels Consells Municipals de Districte (CMD) i aprovats el 2017 que s'executen ara són:

  • La instal·lació d'elements reductors de velocitat al camí de Can Gonteres: S'habilitaran a la confluència del carrer de l'Espígol, el camí de Can Pepet i el camí de Can Gonteres perquè és una zona molt transitada per vehicles i vianants. Es pintaran passis de vianants al carrer de l'Espígol i al camí de Can Pepet i es modificarà el perfil i la pavimentació de les voreres dels tres vials. El pressupost d'adjudicació és de 17.424 euros. Les obres van a càrrec de l'empresa Asfaltos Barcino i tenen un termini de tres mesos.
  • La col·locació d'un punt de llum autònom al Molinot. El barri, situat al nord-oest del terme municipal, només té tres punts de llum autònoms i ara s'afegiran tres més, que seran solars i funcionaran amb bateria, placa solar i llumenera. El pressupost d'adjudicació és de 6.711,76 euros. Les obres van a càrrec de l'empresa Imesapi S.A. i tenen un termini de dos mesos.

Properament s'implantarà una marquesina d'autobús i un panell lateral a l'avinguda de Madrid, al barri de Vilardell. Una de les darreres actuacions que figuraven en aquest programa d'inversions als districtes de l'any passat ha estat la instal·lació de 15 tanques per protegir determinades bateries de contenidors a Can Palet de Vista Alegre, ja que són dissuasòries pels porcs senglars. La inversió realitzada ha estat de 18.157,04 euros.