Finalitza el procés de participació a les inversions municipals als districtes

Els Consells de Districte han prioritzat 34 actuacions entre gairebé 200 propostes

Els Consells Municipals de Districte han tancat aquests dies el procés de participació a les inversions municipals als districtes de la ciutat, a través del qual la ciutadania i les entitats han decidit com invertir mig milió d'euros al territori. Els consells han escollit un total de 34 propostes entre les 199 presentades. Al portal Participa a Terrassa (https://participa.terrassa.cat) es pot consultar el resultat de la priorització feta per cada consell.

Aquest ha estat el primer cop que aquest procés s'ha obert a la participació directa de ciutadania no associada. Durant el termini de presentació de propostes (del 20 de juny al 10 de juliol) es van recollir 78 propostes d'entitats i membres dels consells i 121 de persones a títol particular, que havien de ser majors de 16 anys i estar empadronades al districte pel qual presentaven la proposta.

Cadascun dels sis Consells participants ha prioritzat en una llista les propostes presentades i validades per la comissió tècnica, encarregada de descartar les que no s'ajustessin a les bases o no fossin viables. El Districte 7 es va crear després de la posta en marxa del procés, de manera que les inversions a fer en aquesta part de la ciutat han quedat recollides pel procés del Districte 3, al qual pertanyien abans els barris de l'actual Districte 7. En aquest sentit, el CMD 3 ha inclòs entre les propostes prioritzades dues actuacions a Les Fonts.

Les llistes aprovades per cada Consell ordenen les propostes presentades als respectius districtes per ordre de prioritat, i es tanquen quan la suma dels pressupostos arriba als 83.000 €, que és la quantitat fixada per a cada districte. Per això en alguns districtes es faran més actuacions i en d'altres menys. Al Districte 6 hi ha una sola proposta amb un pressupost de gairebé 83.000 €, mentre que al Districte 2 s'han prioritzat un total de 10 accions amb pressupostos que van dels 400 als poc més de 24.000 €. Les propostes que queden per sota del topall dels 83.000 €   són descartades pel present exercici, sense perjudici de que es puguin tornar a presentar pel següent.

El Procés de participació a les inversions als districtes s'emmarca en el compromís del Govern Municipal, expressat al Pla de Mandat, de dotar els Consells Municipals de Districte de recursos econòmics de gestió i decisió pública per prioritzar accions en els seus territoris. En aquest mateix sentit, cada any es porta a terme un altre procés per a decidir les accions de dinamització comunitària, en que cada districte decideix com invertir 10.000 € en activitats que enforteixin el teixit associatiu i fomentin la vida en comú i les relacions en xarxa al territori.