L'Ajuntament de Terrassa prohibeix fer foc a les zones forestals del 15 de març al 15 d'octubre

És una de les mesures preventives contemplades al Ban de Prevenció d'Incendis Forestals dictat per l'alcalde

Demà, 15 de març, entra en vigor el Ban de Prevenció d'Incendis Forestals dictat per l'alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, que estarà vigent fins al 15 d'octubre. En aquest document s'estableixen les mesures de prevenció d'incendis forestals, amb la finalitat d'evitar la declaració d'incendis en els boscos del terme municipal de Terrassa i a la franja de 500 metres que els envolta.

En aquests límits es prohibeix encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat; llençar objectes encesos; abocar escombraries, runa, restes vegetals i industrials que puguin iniciar o propagar un foc, com també no està permès llençar coets, globus, focs d'artifici o d'altres artefactes que puguin estar en l'origen d'un incendi forestal. També es recorda a la ciutadania la importància de comunicar la possible existència d'un incendi forestal al telèfon d'Emergències 112.

Tanmateix, des de l'any 2015 està prohibit a Terrassa cremar restes vegetals de manera permanent durant tot l'any, per tal de reduir el risc d'incendis, i també per preservar els ecosistemes de l'Anella Verda, en compliment del decret d'Alcaldia del 4 de febrer de 2015. Només de forma excepcional es podran autoritzar cremes per motius fitosanitaris quan hi hagi perill d'infecció i l'autoritat competent en sanitat vegetal determini que es necessària la crema de restes sense moure-les de lloc

Tot i això, a Catalunya la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat atorga autoritzacions del 15 de març al 15 d'octubre per a casos excepcionals, com poden ser la realització de focs per a tasques agrícoles o forestals. Les sol·licituds es poden presentar a les oficines del cos d'Agents Rurals, al Consell Comarcal o a l'oficina comarcal del departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Les peticions seran concedides per la Generalitat, però amb l'informe favorable de l'Ajuntament corresponent.

Altres prohibicions i actuacions contemplades al Ban són:

• Limitar la circulació de vehicles per pistes i camins forestals. Només ho podran fer els que estiguin vinculats a les finques de la zona, a l'administració i als serveis públics.

• Establir que els terrenys utilitzats com a àrees recreatives tinguin una zona de protecció de 25 metres al seu voltant i una xarxa d'hidrants al seu perímetre que estiguin separades, com a màxim 200 metres una de l'altra, o bé que tinguin una reserva d'aigua.

• Prohibir, quan l'índex de perill d'incendi sigui extrem del 15 de juny al 15 de setembre, que a tots els terrenys forestals i a la franja perimetral de 500 metres es pugui encendre foc, utilitzar fogons de gas i barbacoes; fumar dins del bosc i fer qualsevol activitat d'aprofitament forestal. També s'activarà la suspensió de totes les autoritzacions.

• Mantenir les zones d'accés a les urbanitzacions situades a les zones forestals netes de vegetació, com també els camins i les cunetes. Disposar de boques d'incendi de 100 mm de diàmetre que tinguin entre elles una separació màxima de 400 metres.

• Instar els titulars de línies aèries de conducció d'energia elèctrica a mantenir netes les seves zones i fer-ho també a les entitats propietàries o concessionàries de carreteres i altres vies públiques.

• Recordar els propietaris forestals la necessitat de mantenir  les finques netes de vegetació i de fustes procedents de la tala d'arbres.