Autor pictograma: Sergio Palao Procedència: ARASAAC Llicència: CC (BY-NC-SA)

Aqui trobareu notícies d'interès de l'àmbit de la discapacitat a Terrassa generades per l'acció municipal i de les entitats.

Any 2024

Torna a l'índex

Any 2023

Torna a l'índex

Any 2022

Torna a l'índex

Any 2021

Torna a l'índex

Any 2020

Torna a l'índex

Any 2019

Torna a l'índex

Més informació: