Noves normes per circular pels carrers

Senyal de màxim 30 quilòmetres hora. Imatge de Freepik

Dilluns 11 de gener, comença a funcionar la nova Ordenança de Mobilitat.

L'Ajuntament posa noves normes per circular pels carrers de Terrassa. Entre d'altres, afecta:

 • Cotxes
 • Bicicletes
 • Patinets elèctrics

Cotxes

Reduim la velocitat màxima dins de la ciutat.

 • Abans era 50 quilòmetres per hora.
 • A partir d'ara és 30 quilòmetres per hora.

Només hi ha una excepció: els carrers amples de 2 o més carrils. Allà, l'Ajuntament pot decidir pujar el límit a 40 o 50 quilòmetres hora.

Els cotxes i motos han de respectar les bicis i patinets elèctrics i mantenir una distància de seguretat de com a mínim 5 metres.

Patinets elèctrics

Per primer cop, posem normes als patinets elèctrics.

 • Només poden usar-los les persones a partir de 14 anys.
 • Només pot pujar-hi una sola persona.
 • Els menors de 16 anys han de portar-hi casc.

SÍ poden circular per:

 • carrils on passen cotxes, en carrers limitats a 30 quilòmetres per hora o menys.
 • carrils bici.
 • parcs i carrers peatonals, si van a poc a poc i donen prioritat als peatons.

Com a norma general, NO poden circular per les voreres.

Altres qüestions

 • Recomanem a bicis i patinets elèctrics ocupar el centre del carril en comptes de circular per un lateral.
 • Hem d'intentar aparcar les bicis i patinets als espais reservats per a bicis i patinets.
 • D'aquí a 1 any, ja no podrem aparcar motos a la vorera.

Alguns objectius de l'Ordenança

 • Protegir els peatons i evitar atropellaments
 • Millorar el medi ambient i afavorir la bici i el patinet elèctric.

Campanya de comunicació

Entre altres coses, l'Ajuntament ha creat una guia amb imatges per explicar les noves normes de circulació. 

Més informació