L'Ajuntament de Terrassa ajusta els seus protocols d'actuació per fer front al risc del coronavirus COVID-19

Al llarg de les darreres setmanes, l'Ajuntament de Terrassa ha anat ajustant els seus protocols d'actuació per fer front al riscos que planteja el coronavirus COVID-19.

Seguint instruccions de l'Alcalde de Terrassa, màxima autoritat local en matèria d'emergències, s'està treballant des de diferents àrees i serveis municipals en la preparació dels recursos, del personal i dels procediments necessaris per tal de garantir al màxim la seguretat dels terrassencs i les terrassenques.

Aquestes tasques de protecció civil s'estan portant a terme seguint en tot moment les recomanacions i instruccions del Govern de la Generalitat de Catalunya, a través dels Departaments de Salut i Interior.

Dintre de la fase de prealerta del PROCICAT, en la qual ens trobem actualment, i en previsió de potencials afectacions s'ha convocat el Comitè Tècnic de seguiment de la situació, segons el que determina el Pla de Protecció Civil, que es pot consultar a https://www.terrassa.cat/pla-de-proteccio-civil-de-terrassa.

En aquests moments s'està treballant especialment en la difusió d'informació oficial, rigorosa i contrastada, orientada a la prevenció del contagi, en la planificació de totes les actuacions que poden ser necessàries en els diferents escenaris possibles per garantir al màxim la prestació dels serveis municipals, així com en la dotació de material i mitjans de protecció per prestar aquells serveis que ho requereixin.

En funció de l'evolució de la situació i de les decisions que prengui el Govern de la Generalitat, l'Ajuntament de Terrassa està preparat per donar una resposta eficaç, rigorosa i serena als reptes que ens planteja el risc de malalties infeccioses emergents, com ara el coronavirus COVID-19.

L'Ajuntament de Terrassa informarà puntualment a la ciutadania a través de la web municipal, de les xarxes socials institucionals, dels mitjans de comunicació municipals i dels mitjans de comunicació en general.

Terrassa, 9 de març de 2020.