L'Ajuntament fa una recollida de dades per a la col·laboració ciutadana i crea una bossa de voluntariat i una altra per canalitzar oferiments

L'objectiu és millorar la capacitat de resposta de la ciutat davant reptes com els que planteja l'actual situació d'emergència i l'estat d'alarma pel Covid-19

Reunit aquest matí de manera telemàtica per fer seguiment de la situació a la ciutat de Terrassa, el Comitè d'Emergència Municipal ha acordat les següents mesures: 

 

1.- L'Ajuntament fa una recollida de dades per a la col·laboració ciutadana: crea una bossa de persones disposades a fer voluntariat (a través de Creu Roja) i organitza una altra bossa per canalitzar les propostes espontànies de col·laboració d'entitats, col·lectius o empreses, així com per a voluntariat sanitari

El Govern municipal ha acordat aquest matí fer una recollida de dades per tal de millorar la capacitat de resposta de la nostra ciutat davant els reptes que ens planteja l'actual situació d'emergència/alarma pel coronavirus.

L'Ajuntament disposa en aquests moments de recursos i personal suficients per atendre les necessitats actuals. Tanmateix, els darrers dies s'ha estat preparant un dispositiu per canalitzar tots els recursos i totes les persones disponibles a la nostra ciutat per fer front a les necessitats que es puguin plantejar els propers dies o les properes setmanes.

Per altra banda, aquests darrers dies s'han rebut diverses propostes espontànies de col·laboració i han sorgit diversos col·lectius a la ciutat, als quals el Govern municipal expressa el seu reconeixement i agraïment.

En aquests moments, el missatge que es vol transmetre a la ciutadania és de confiança i serenitat, però també de prevenció, preparació i coordinació per afrontar situacions més difícils, si es presenten. 

Per tot això, s'ha acordat: 

  •  1.1- Es crea la "Bossa de Voluntariat Ciutadà", centralitzada a l'Ajuntament i adreçada a persones disposades a fer tasques voluntàries a través de Creu Roja.

L'entitat compta en aquests moments amb recursos suficients per als serveis que presta, però necessita disposar de persones a la reserva, que s'activaran en funció de les necessitats.

Les persones que vulguin inscriure's en aquest Registre han de complir els següents requisits:

- Persones de fins a 50 anys

- Experiència en voluntariat, en tasques socials, en tasques de cura de persones, en tasques sanitàries.

- Bon estat de salut general, que no pateixin malalties cròniques ni formin part de col·lectius vulnerables. Per altra banda, aquests darrers dies s'han rebut diverses propostes espontànies de col·laboració i han sorgit diversos col·lectius a la ciutat, als quals el Govern municipal expressa el seu reconeixement i agraïment. 

El procediment per a la inscripció al Registre serà el següent:

- Utilitzar el formulari creat a través de "Google Forms", al qual s'hi podrà accedir des del nou apartat de "Voluntariat-coronavirus" de la web municipal.

Caldrà emplenar el correu o el formulari amb les següents dades:

- Cognoms i nom

- DNI

- Telèfon/s de contacte

- Adreça

- Correu electrònic

- Edat

- Professió

- Declaració de bon estat de salut

- Experiència en voluntariat, tasques socials o cura d'altres persones

- Disponibilitat

- Camp obert: "Quines tasques estàs disposat o disposada a fer?"

- Tens o has tingut alguna relació laboral o de voluntariat amb l'àmbit sanitari?

- Camp obert: observacions

Les persones que s'inscriguin autoritzaran l'Ajuntament a utilitzar les seves dades i a posar-les a disposició de Creu Roja en el moment que pugui ser necessari.

  • 1.2.- Es crea la "Bossa d'oferiments d'entitats, col·lectius o empreses" per tal de recollir i centralitzar a l'Ajuntament totes aquelles propostes o ofertes que sorgeixin espontàniament de persones, entitats, col·lectius o empreses.

El procediment serà el següent: 

- Utilitzar el formulari creat a través de "Google Forms", al qual s'hi podrà accedir des del nou apartat de "Voluntariat-coronavirus" de la web municipal.

Caldrà emplenar el formulari amb les següents dades:

- Cognoms i nom

- Correu electrònic

- Adreça/Ubicació de l'entitat o empresa

- Telèfon/s de contacte

- Nom de l'entitat, col·lectiu o empresa

- Descripció de la col·laboració que ofereix

- Camp obert: Observacions

L'Ajuntament activarà aquestes propostes en funció de les necessitats que es plantegin.

L'Ajuntament també podrà fer crides ciutadanes si en algun moment hi ha necessitat de serveis, productes, equipaments o altres.

2.- Reconeixement del Govern municipal al personal municipal que treballa en l'àmbit de la comunicació i agraïment als mitjans de comunicació privats de la ciutat per la tasca de servei i informació constant a la ciutadania.

La situació d'emergència/alarma i la generació de molts i nous continguts informatius ha comportat un increment molt notable de seguidors/es i espectadors/es a tots els canals de comunicació de l'Ajuntament.

Algunes de les dades més destacades són:

Facebook AjTerrassa:

• Missatges sobre l'estat d'emergència/alarma: de 2.500 a 12.500 persones

• Likes: increment d'un 65%

• Videos: increment d'un 214% de visualitzacions

• Visites: increment d'un120% 

Twitter AjTerrassa:

• Seguidors/es (19.800): increment de 521

• Visualització vídeos: de 1.600 a 3.000

• Retuits: de 155 a 1.600 Clics a links: de 551 a 5.600 Interaccions darrers 10 dies: increment de 43.000

Web terrassa.cat:

• Usuaris/àries diaris darrers dies: 10.000-12.000

• Usuaris/àries nous: 32.000

• Pàgines vistes darrers dies: 211.000

Canal Terrassa TV

• Audiència acumulada dimecres 18 març (SmartTVs): 79.600

• Audiència mitjana anterior: 50.000

• Dies amb més audiència (en general): Cap de setmana

El Govern municipal expressa el seu reconeixement a treballadores i treballadors municipals a l'àmbit de la comunicació, així com l'agraïment als mitjans de comunicació privats de la nostra ciutat per la seva tasca de servei i d'informació constant a la ciutadania.