L'Ajuntament complementa al 100% tots els ajuts de menjador concedits fins al moment

Per a aquest curs s'han concedit, fins ara, un total de 5.586 ajuts que cobreixen la totalitat de la despesa del servei

L'Ajuntament de Terrassa complementarà enguany fins al 100% un total de 2.606 ajuts de menjador escolar, aprovades inicialment amb un 70%, que se sumen a les 2.442 aprovades inicialment amb el 100% pel Departament d'Educació de la generalitat de Catalunya. Així, per aquest curs escolar, tots els ajuts concedits fins al moment, un total de 5.586, cobriran totalment la despesa del servei  amb l'objectiu de continuar donant suport a totes les famílies que presenten situacions socials de risc i que necessàriament han de fer ús del servei de menjador escolar. Des dels Serveis Socials municipals ja s'han enviat els missatges de text a totes les famílies que els han sol·licitat.

El tinent d'alcalde d'Acció Social i Cicles de la Vida, Noel Duque, explica que "aquest any hem aconseguit una fita que perseguim des de fa molts anys des de Serveis Socials: que l'alimentació per a la infància sigui un dret que es garanteixi al 100% en les famílies més vulnerables". L'increment és del 216% d'ajuts atorgats al 100% des del Departament d'Educació respecte l'any passat. Aquest fet es deu a  canvis en els criteris d'atorgament dels ajuts: duna banda, aquest curs s'ha inclòs també el criteri de límit de renda per alumnat que no tenia puntuació social mínima, i, de l'altra, als i les menors amb un 33% de discapacitat que compleixen el barem econòmic se'ls ha assignat un 100% (l'any passat era a partir del 65%).  Segons Duque, "aquestes són reivindicacions històriques que per fi s'han fet realitat i que donen un pas més cap a la protecció dels infants i de les famílies amb més dificultats, avançant en equitat i justícia social, prioritats absolutes per aquest equip de Govern"

Per al curs 2023-2024, s'han sol·licitat un total de 7.657 ajuts, 1.629 de les quals han estat denegades inicialment i 442 o bé estan a l'espera de resolució per part del Consell Comarcal o resten pendents de rebre de nou la documentació sol·licitada.

El Departament d'Educació ha informat en els darrers dies que en alguns dels ajuts denegats inicialment, poden haver duplicitats de l'import percebut per la Renda Garantida de Ciutadania. És important que aquestes famílies puguin presentar una al·legació per  esmenar l'error.

Les famílies que han rebut una notificació que denega l'ajut, poden presentar al·legacions fins el 27 d'octubre a través de la Seu Electrònica. Per a qualsevol consulta també és poden adreçar a [email protected].

Presentar al·legacions, d'ajuts denegats
https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=7991

Presentar situacions sobrevingudes, d'ajuts denegats
https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=7991

Presentar documentació requerida, per irregularitats d'AEAT
https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=7993

Fer renúncies d'ajut aprovat
https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=7992

Aquest any també les famílies es podran acollir al Projecte de famílies monoparentals i monomarentals (en cas d'ajut denegat) i el termini de presentació és fins el 30 de maig del 2024 mitjançant aquest enllaç:  https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=8037. Les condicions per accedir a aquest ajuts són les mateixes que els passats anys: si tenen puntuació social i compleixen amb els requisits que en l'horari escolar estan treballant se'ls aprovarà el 100%, mentre que si no tenen puntuació social, però els ingressos son inferiors a 30.000 euros anuals, l'import serà del 70%. Aquest any, el nombre de sol·licituds denegades d'aquest tipus han estat de 61 sol·licituds. 

Aquelles famílies que no han pogut fer el tràmit d'ajut de menjador dins el període podran sol·licitar-lo fora de termini a partir del 2 d'octubre a través de la Seu Electrònica, on s'habilitarà l'enllaç corresponent.