L'Ajuntament estén la tarifació social a l'Escola Municipal de Música i a l'Escola Municipal d'Art

Les escoles bressol incrementaran el personal arran de la gratuïtat de les places de P2

Escola Municipal de Música - Conservatori de TerrassaL'Ajuntament de Terrassa aplicarà el curs vinent la tarifació social a l'Escola Municipal de Música i a l'Escola Municipal d'Art i Disseny, avançant així cap a la seva plena implantació als centres municipals. La tarifa s'aplica des del curs passat a les places d'escola bressol per a zero anys i un any. A partir del curs vinent, l'alumnat de les escoles artístiques municipals pagarà una quota variable en funció del nivell d'ingressos familiar, matisada per altres condicionants, com ara el nombre de membres de la família.

La regidora d'Educació, Teresa Ciurana, ha explicat avui en roda de premsa que «El compromís del Govern Municipal era aplicar la tarifa social a tot arreu i aquest és el camí, avançant cap a una educació que no discrimini per capacitat econòmica». Ciurana ha donat detalls sobre l'aplicació de la tarifa i sobre les novetats a les escoles municipals per al proper curs.  

La tarifació social es va començar a aplicar el curs passat a les escoles bressol, substituint el sistema de bonificacions, que contemplava reduccions de quota per a famílies amb rendes molt baixes, però mantenia la mateixa quota per a rendes baixes, mitges, altes i molt altes. El nou sistema contempla nou trams de nivell de renda. D'aquesta manera és més progressiu  i beneficia més famílies.

Així, a l'Escola Municipal d'Art i Disseny, amb el sistema de bonificacions hi havia nou alumnes que pagaven per sota de la quota estàndard. Amb la tarifació social passaran a ser-ne 52 (el 13% del total). De la mateixa manera, l'Escola Municipal de Música passarà de 68 alumnes bonificats a 168 que pagaran menys gràcies a la tarifació social (el 18% del total).

La regidora d'Educació s'ha referit també al fet que les quotes de les rendes més altes pugen amb la tarifació social, recordant que el sistema segueix el principi de progressivitat (que el preu vagi en proporció a la capacitat econòmica), i el de justícia social (que l'esforç per assumir el cost sigui igual per a tothom). En aquest sentit, Ciurana ha dit que «Entenem que a ningú li agradi pagar més, però no hem de perdre de vista que el que estem fent és reequilibrar l'esforç que fan totes les famílies per tenir un fill o filla a l'escola bressol, o estudiant música o qualsevol altre ensenyament. L'administració ha de vetllar perquè totes les persones puguin accedir a l'educació. Cobrar el mateix a tothom no és just». Ciurana ha afegit que «La tarifa social segueix també el principi d'inclusivitat, és a dir, que el cost del servei no impedeixi accedir-hi. La rebaixa en els trams més baixos farà que famílies que no es podien plantejar una matrícula en aquests centres ara ho puguin fer i que en tots els casos, des del primer fins al darrer tram, les famílies paguin només una petita part del cost real de la plaça» i ha afegit que, fins i tot en el cas de les quotes més altes, l'aportació de les famílies cobreix com a màxim el 50% del que costa la plaça, i que en alguns casos no arriba al 10%.

Novetats a les Escoles Bressol 

Les Escoles Bressol Municipals estan fent un esforç per adaptar-se a la gratuïtat de les places d'escolarització de dos anys, anunciada per la Generalitat de Catalunya el passat mes d'abril. El proper curs, la tarifa social s'aplicarà a zero i un any i als serveis complementaris de tots tres cursos (Infantil 0 anys, Infantil 1 any i Infantil 2 anys) com ara els serveis de menjador o acollida.

En previsió de l'augment de la demanda, l'Ajuntament incrementarà el curs vinent l'oferta, podent arribar a les 650 places de dos anys, entre 60 i 75 més que el curs passat. Per donar resposta a les necessitats derivades d'aquest l'increment, es contractaran com a mínim quatre educadores i entre 12 i 14 auxiliars de menjador.

L'Escola La Llar amplia l'oferta per al curs vinent

L'Escola Municipal La Llar ampliarà la seva oferta per al curs 2022-23, concretament pel que fa a preparació per a accés a estudis superiors. El centre ofereix des de fa anys cursos de preparació per accedir a Cicles Formatius de Grau Superior per a persones majors de 19 anys sense titulació prèvia, així com cursos d'accés a la universitat per a majors de 25 i de 45 anys, però fins ara no cobria totes les especialitats. A partir del curs vinent, el centre impartirà totes les matèries necessàries per preparar-se per a l'accés a qualsevol grau universitari o a qualsevol cicle formatiu de grau superior.