L'Ajuntament millora la seguretat i l'accessibilitat a tres cruïlles dels barris de Can Palet i del Roc Blanc

Es construirà una plataforma elevada i s'ampliaran les voreres

Dins el compromís de fer de Terrassa una ciutat més accessible per a tothom, l'Ajuntament ha iniciat aquesta setmana diferents obres de millora de la seguretat viària i l'accessibilitat a tres cruïlles dels barris del Roc Blanc i de Can Palet. L'objectiu de les actuacions és millorar l'accessibilitat de la zona i reduir la velocitat dels vehicles al pas per aquestes vies per millorar, d'aquesta manera, la seguretat viària. El projecte, que forma part del Programa d'Inversions de Districtes 2018 i del Programa Terrassa Barris en Marxa 2019, contempla fer treballs d'eliminació dels desnivells actuals dels paviments, ampliacions de voreres i la construcció d'una plataforma elevada.

Una de les actuacions consisteix en l'ampliació de la vorera i la millora del pas segur de vianants a la cruïlla de la carretera Montcada amb el carrer del Miño. Es construirà un eixamplament de la vorera al carril lateral de la carretera de Montcada i un pas de vianants regulat semafòricament. El pressupost d'aquestes obres és de 28.435 euros i s'executarà en un termini de dos mesos, a càrrec de l'empresa Civil Stone, SL.

També a la carretera de Montcada s'està construint una plataforma d'obra per crear una nova parada d'autobús i adequar l'accessibilitat a la mateixa des de la vorera situada entre els carrers del Segura i de l´Ebre. El pressupost d'aquesta actuació és de 44.536 euros, s'executarà en un termini d'un mes i va a càrrec de l'empresa Ibergestión Construcciones y Obras, SA .

 

Actuació al Roc Blanc

La tercera de les actuacions consisteix en la millora de la seguretat viària a l'entorn escolar de l'Escola Ponent, entre el carrer de Rafel de Campalans, la carretera d'Olesa i el carrer de Palet i Barba. Els treballs consisteixen en la formació d'una plataforma elevada de paviment asfàltic i la formació d'unes orelles laterals amb paviment de panot per aconseguir pacificar el transit en l'accés al centre educatiu. El pressupost és de 38.629,33 euros, s'executarà en un termini d'un mes i va a càrrec de l'empresa Aixal Terms, SL.

Mentre s'executen els treballs de les tres actuacions està previst que els vehicles i el transport públic pugui circular amb normalitat, excepte quan es facin treballs de les obres d'ampliació de vorera de la carretera de Montcada, on es requeriran talls puntuals de circulació.

L'execució d'aquests treballs s'emmarquen en l'objectiu de l'Ajuntament de facilitar la vida a les persones amb mobilitat reduïda i millorar l'accessibilitat a l'espai públic. Terrassa disposa d'un Pla Local d'Atenció a les Capacitats Diverses i a l'Accessibilitat 2016-2020, un full de ruta per a la promoció de la qualitat de vida i l'exercici dels drets de les persones amb capacitats diverses. Aquest programa contempla accions destinades a millorar l'accessibilitat en l'espai públic com, per exemple, són els accessos adaptats, les plataformes elevades, les places d'aparcament reservades en els aparcaments d'ús públic d'àmbits comercials, d'oci i de centre de treball i també els avisadors acústics a les cruïlles semaforitzades, entre d'altres.