Acord entre l'Ajuntament i la Cambra de Terrassa per acompanyar empreses de la ciutat en els seus processos d'internacionalització

Es donarà suport a 12 empreses locals que estiguin en fase d'iniciació internacional, de consolidació o de diversificació

L'Ajuntament i la Cambra de Terrassa acompanyaran 12 empreses locals en el seu procés d'internacionalitzacióL'Ajuntament de Terrassa i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa han formalitzat un acord amb l'objectiu d'acompanyar i donar suport a empreses terrassenques en els seus processos d'internacionalització.

La pandèmia ha generat reptes a tots els nivells, també pel que fa en el comerç internacional. Les empreses han hagut de dur a terme canvis substancials per fer front a estratègies d'internacionalització, amb nous formats i noves eines, majoritàriament digitals. En aquest sentit, la Cambra de Terrassa i l'Ajuntament de Terrassa donaran suport a un total de 12 empreses de la ciutat, durant els anys 2022 i 2023, amb un assessorament integral en el seu procés d'internacionalització. Així, les empreses que hi participin poden trobar-se en diferents fases del procés d'internacionalització:

  • Fase d'iniciació: fase inicial d'un procés d'internacionalització, en la que hi trobem a empreses sense experiència en l'exportació (o de forma reactiva i sense planificació), però que volen iniciar la seva activitat en el comerç exterior. En la seva majoria no disposen de recursos interns adaptats a la internacionalització.
  • Fase de consolidació: empreses que ja tenen alguna experiència en l'exportació i presència en algun mercat internacional, però que no han consolidat aquesta activitat. Es tracta d'empreses que ja compten amb un departament d'exportació o que el volen crear i que ja han iniciat un procés de reflexió sobre els mercats adients per exportar el seu producte per definir una estratègia d'accés.
  • Fase de diversificació: empreses amb activitat consolidada de comerç internacional en diversos mercats, on l'exportació suposa bona part de la seva facturació, i que es plantegen l'obertura a nous mercats, la implantació comercial a l'estranger i/o acords d'inversió.

Cada empresa té unes necessitats concretes pel que fa a la internacionalització. Per aquest motiu, en aquest programa de suport en processos d'internacionalització d'empreses de Terrassa, i com a gran valor afegit, s'ha plantejat una metodologia de treball adaptada a les diferents casuístiques de les empreses participants. Per fer-ho, es faran sessions de treball amb les 12 empreses participants, es realitzarà un treball d'anàlisi i de recerca d'informació i s'establirà un pla d'acció personalitzat per a cada empresa amb una estratègia definida.

 

Inscripcions

En els propers dies, s'obrirà una convocatòria per a totes aquelles empreses de la ciutat de Terrassa que estiguin interessades en participar en aquest projecte. Posteriorment, l'Ajuntament de Terrassa i la Cambra de Comerç de Terrassa valoraran les diferents candidatures, tenint en compte la seva motivació, i s'identificaran els estadis d'internacionalització de les empreses candidates. Finalment, s'acabarà seleccionant a les 12 empreses que hi participaran al llarg dels propers dos anys.