Ajuntament i Mina acorden el traspàs del servei d'aigua a la nova EPEL Terrassa Cicle de l'Aigua

L'acord facilita la continuïtat del servei en les millors condicions i permet mantenir les oficines d'atenció a l'usuari al local del carrer Societat

L'Ajuntament de Terrassa i Mina, Aigües de Terrassa, han arribat a un acord que facilita la continuïtat del servei d'abastament d'aigua en les millors condicions i per garantir la qualitat en la seva prestació amb el nou model de gestió pública de l'aigua a partir del proper 10 de desembre de 2018, dia en què la pròrroga forçosa de la concessió del servei a Mina haurà arribat al seu termini i a partir del qual el servei es gestionarà mitjançant l'Entitat pública Terrassa Cicle de l'Aigua EPEL.

Amb aquest objectiu, l'Ajuntament es compromet a analitzar l'ús de béns i serveis dels que Mina disposa, i que poden ser d'interès per la EPEL a l'hora d'assumir la gestió del servei, i alhora, Mina es compromet a rebaixar el nivell de judicialització de l'expedient d'aprovació del nou model de gestió pública, que ha estat recorregut per la via contenciosa-administrativa per part de Mina, i a col·laborar lleialment en el traspàs del servei.

L'alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, valora molt positivament que «s'hagi pogut establir un diàleg amb Mina per acordar el traspàs del servei a l'Entitat pública», i confia «que aquest acord obri una nova etapa de relacions que permeti rebaixar el nivell de judicialització del nou model de gestió pública».

Més concretament, l'Ajuntament i Mina estan abordant les condicions del contracte de lloguer de les aplicacions informàtiques de Mina, necessàries per a una òptima gestió del servei, de les actuals oficines d'atenció a l'usuari ubicades al carrer Societat, dels magatzems i instal·lacions, així com altres dependències, aspectes que faciliten la correcta i immediata continuïtat del servei. El contracte es planteja per una durada de 5 anys, i s'està estudiant el seu cost d'acord amb els preus del mercat.

També s'ha acordat que l'EPEL adquirirà els cabals d'aigua dels minats i pous de titularitat de Mina, que representen aproximadament un 10% de l'aigua subministrada a Terrassa.

A banda d'aquests serveis que es volen contractar a Mina, l'EPEL treballa intensament per fer efectiu el traspàs del servei i s'està preparant la contractació per donar continuïtat a tots els subministraments, obres i serveis necessaris pel funcionament del servei. També s'està desenvolupant el procés de disseny de la imatge gràfica i el nom de l'EPEL, aspectes que en el seu conjunt, hauran de garantir el traspàs del servei sense cap incidència, i que la gestió es faci amb els màxims nivells de qualitat, eficiència, eficàcia i sostenibilitat social, mediambiental i econòmica.