Comença la reurbanització de la cruïlla del passeig de Lluís Muncunill amb el carrer Sometent Castella

És una de les darreres intervencions previstes per millorar el vial, construït fa 20 anys 

El projecte de millora del passeig de Lluís Muncunill, que enllaça el carrer dels Jocs Olímpics i la carretera de Matadepera, contempla reurbanitzar aquest vial construït fa 20 anys. Els primers treballs de millora es van iniciar el 2013 i des d'aleshores s'han fet diverses actuacions. Aquesta setmana se n'inicia una de nova, que preveu la millora de la cruïlla del passeig amb el carrer del Sometent Castella, ubicada al Poble Nou - Zona Esportiva. Aquest projecte, dissenyat pels serveis tècnics municipals, està integrat dins el programa Terrassa Barris en Marxa. Les obres han estat adjudicades a l'empresa Infraestructures Serveis Obres Vallès S.L. per un import total de 60.874,63 euros, amb un termini d'execució de tres mesos.

La nova actuació consisteix a millorar l'espai accessible de les voreres suprimint els desnivells dels paviments en diferents rasants i habilitant un pas elevat a la confluència del carrer del Sometent Castella per unir el passeig amb la plaça de Can Roca. El projecte contempla l'ampliació de les dues voreres en els dos costats de la calçada. Es col·locarà un paviment de peces de formigó, igual al que hi ha pel trànsit rodat, i es desplaçaran els embornals instal·lant a l'inici del pas de vianants dos de nous a cada banda. A més, s'habilitaran passos de vianants a les calçades per eliminar les barreres arquitectòniques que impedeixen accedir i creuar des del passeig Lluís Muncunill fins a la plaça de Can Roca, que contribuiran a reduir la velocitat dels vehicles i permetran la connexió dels dos extrems del passeig. També es construiran reductors de velocitat i una nova senyalització vertical i horitzontal.  

La segona actuació de millora, realitzada el 2014, va consistir en obres de millora de la urbanització, manteniment i accessibilitat en els espais de vianants del costat nord, com l'ampliació de la superfície dels escocells, l'eliminació d'alguns parterres i la renovació dels paviments laterals. La tercera actuació va finalitzar a principis de 2016, i va consistir en les mateixes millores, però en el costat sud del pas de vianants, i en la plantació de 22 arbres nous.

Finalment, la quarta intervenció, finalitzada fa poc més d'un any, va consistir en la millora de l'accessibilitat de les cruïlles del passeig de Lluís Muncunill amb els carrers de Dibuixant Avellaneda i de l'Ancianitat.