Comencen els treballs d'enderroc de l'antiga fàbrica Sala i Badrinas, situada al barri del Segle XX

Es preveu que la transformació d'aquest espai en un sector residencial i d'equipaments finalitzi a principis del 2023

Avui s'han iniciat els treballs preparatoris que permetran enderrocar, a partir de dilluns, dia 25, les edificacions que hi ha a l'interior de l'antiga fàbrica Sala i Badrinas, un gran espai de 30.692 m2 de superfície, delimitat entre els carrers de Baldrich, Prim, Lepant i de la carretera de Rubí, al barri del Segle XX. La Junta de Compensació del sector, d'iniciativa privada, és l'encarregada de realitzar la transformació d'aquest àmbit. El calendari d'obres preveu enderrocar primer les naus que hi ha a l'interior d'aquesta illa, a l'espera de retirar els serveis de subministrament que hi ha a les façanes, motiu pel qual aquests primers dies no hi hauran talls de trànsit. 

La tinenta d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Lluïsa Melgares, i el regidor d'Urbanisme i Medi Ambient, Carles Caballero, han assistit avui a l'inici d'aquests treballs, que representen el punt de partida del projecte de transformar els antics espais industrials que estan en desús a la ciutat per dotar-los d'una segona vida, així com l'inici d'un dels projectes que estan en marxa per promoure la reactivació urbanística del barri del Segle XX.

Per a la tinenta d'alcalde, Lluïsa Melgares, es tracta de «transformar el solar que va acollir un dels últims grans vapors tèxtils de la ciutat en un espai que contribuirà a millorar la connectivitat amb la part sud de la ciutat, però també, amb les noves àrees de vianants que vàrem implantar al juliol cals carrers del centre de la ciutat, com les del Vapor Gran i la Plaça Vella. A més, en aquest espai s'ubicarà el futur Institut Escola Sala i Badrinas, que serà una realitat gràcies a l'acord que vàrem signar amb el departament d'Educació per finançar part de la seva construcció».

El regidor d'Urbanisme i Medi Ambient, Carles Caballero, destaca que aquest projecte «fa realitat el compromís de l'equip de Govern de transformar els antics vapors de Terrassa que estan en desús. Ho estem fent amb el Vapor Ros, amb el Vapor Cortès i amb l'àmbit de l'AEG. A tots ells els volem donar una segona vida fent que el potencial de creixement de Terrassa se centri en la ciutat consolidada per disposar, així, de nous espais lliures públics, noves reserves per equipaments essencials preservant, sempre, els seus elements patrimonials com és, en aquest cas, l'antiga xemeneia de Sala i Badrinas, que serà rehabilitada».

El calendari de les obres d'urbanització d'aquest sector preveu que l'enderroc dels 14 edificis que hi ha al recinte finalitzi el gener de 2022, per iniciar, posteriorment, els treballs de demolició, paviments i murs. El mes de febrer començarien els moviments de terres i, des del mes de març i fins el juliol de 2022, s'han previst els treballs vinculats amb els serveis (xarxes d'aigua, d'enllumenat, de gas, etc.). El juny es realitzarien les obres de pavimentació i, des de l'estiu fins a finals de 2022, es farien la resta de les obres d'urbanització, amb la previsió que la urbanització d'aquest àmbit  finalitzi a principis de 2023. 


Projecte d'urbanització

Amb aquests treballs s'inicia la  reurbanització de part dels carrers de Baldrich, Prim i Lepant compresos en aquest sector. També s'executarà la creació d'un nou espai interior amb les obres d'urbanització i s'obrirà un nou vial, que travessarà l'àmbit d'est a oest, que connectarà els carrers d'Escudé i de Sant Sebastià i que serà restringit al trànsit per garantir una correcta mobilitat.

El projecte d'urbanització contempla els enderrocs de les naus que són incompatibles amb el planejament i moviment de terres; la pavimentació de carrers i voreres; l'adequació dels serveis existents i la creació de noves xarxes (enllumenat públic, abastament d'aigua, electricitat, gas, reg, fibra òptica, etc); la recollida lateral de residus; la instal·lació de mobiliari urbà i jardineria, que incorpora una zona de jocs infantils accessibles i inclusius, l'augment de zones d'arbrat en vials i espai interior i la senyalització (vertical i horitzontal). També s'inclou la rehabilitació de la xemeneia Sala i Badrinas per incorporar-la a l'espai públic.

El termini d'execució inicial és de 15 mesos, amb un pressupost total previst és de 4.918.700,72 euros.

 

Antecedents

El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa (POUM) contempla diversos sectors en sòl urbà no consolidat, entre ells el Pla de Millora Urbana de Transformació de la Fàbrica Sala Badrinas (PM-BAL163) que comprèn els terrenys delimitats al nord pel carrer Prim, a l'est per la carretera de Rubí, al sud pel carrer Lepant i a l'oest pel carrer Baldrich.

El 8 d'octubre de 2010, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament va aprovar definitivament el Projecte d'urbanització del Pla de Millora Urbana de Transformació del sector de la Fàbrica Sala Badrinas (PM-BAL163) promogut per la Junta de Compensació.

El projecte d'urbanització va ser redactat per BAMMP Arquitectes o Associats, SLP; amb un pressupost de contractació de 7.625.722,87 euros (IVA inclòs). Les obres d'urbanització de l'àmbit no es van arribar a executar. Posteriorment, la Junta de Compensació va voler desenvolupar aquest àmbit, però, després del temps transcorregut des de l'anterior projecte d'urbanització, va ser necessari actualitzar el Projecte d'urbanització del Pla de Millora Urbana de Transformació de la Fàbrica Sala i Badrinas per poder així iniciar les obres d'enderroc, urbanització i edificació contingudes al sector.