Comencen els treballs per millorar l'accessibilitat d'alguns carrers de Poble Nou-Zona Esportiva

El projecte forma part del programa Terrassa Barris en Marxa 2017

S'han iniciat aquesta setmana les obres de millora de l'accessibilitat dels carrers del Cid Campeador i de Josep Llimona -també la cruïlla-, al barri de Poble Nou-Zona Esportiva. Amb aquesta actuació, es solucionaran els problemes de desnivells que hi ha entre la calçada i les voreres, que condicionen l'accés als habitatges i a alguns garatges. El projecte, que forma part del programa Terrassa Barris en Marxa 2017, també inclou millores en el paviment, condicionament de rampes d'accés a les voreres i una actuació a la Ronda de Ponent per millorar el talús situat a la part oest, a l'alçada del pont de la plaça de les Magnòlies. El termini d'execució dels treballs és de 2,5 mesos i el pressupost d'adjudicació és de 62.689,04 euros. Les obres van a càrrec de l'empresa Asfaltos Barcino S.L.

Les actuacions previstes al carrer del Cid Campeador inclouen la construcció de  noves rampes, la modificació d'un embornal i la creació d'un itinerari accessible a les voreres que serà protegit amb pilones. A la cruïlla amb el carrer de Josep Llimona es crearà una petita àrea d'estada amb mobiliari urbà, s'habilitarà un nou pas de vianants que donarà continuïtat a l'accés cap a l'institut Torre del Palau, es millorarà l'accessibilitat del que hi ha al costat oest de la cruïlla i es construiran també dos nous embornals.

Pel que fa al condicionament del talús del pont de la plaça de Les Magnòlies, es retirarà la vegetació existent, es plantaran arbustos i s'adequarà la xarxa de reg, així com també el camí d'accés per als vehicles de manteniment. A la zona superior del pont, s'ampliarà la vorera perquè els vianants disposin de més espai per caminar.