Comencen les obres de l'equipament cívic del barri de La Maurina, que serà una realitat a la tardor de 2018

Les obres del projecte més esperat del Pla de Barris de La Maurina arrenquen dilluns

El proper dilluns, 2 d'octubre, s'inicien les obres del projecte més esperat del Pla de Barris de La Maurina, l'equipament cívic del barri i la reurbanització de la plaça i els carrers del seu entorn. Les obres duraran 13 mesos, de manera que el projecte serà una realitat a la tardor de 2018. L'actuació suposa una inversió de 2.055.879,72 euros. Es tracta d'un gran projecte i d'unes obres d'una considerable magnitud. La durada dels treballs i la seva afectació són una mostra d'aquesta importància. Durant aquesta actuació es construirà l'equipament cívic de la plaça de La Maurina. Es tracta d'un edifici de tres plantes, amb una superfície de més de 1.000 m2 construïts, que ha hagut de fer front al repte d'integrar-se perfectament en la plaça i, al mateix temps, adaptar-se als desnivells d'aquest espai. Per aquest motiu, el resultat és un immoble que té una part soterrada. Una part de la teulada del nou equipament serà, de fet, el terra de la plaça. El nou edifici comptarà amb instal·lacions per les entitats i també amb els serveis bàsics de gestió i altres funcionalitats, com ara, un espai per cafeteria, àrees de descans o magatzems, entre d'altres.

La segona línia de treball d'aquest projecte és la reurbanització de la plaça de La Maurina. La nova configuració de la plaça respon a les necessitats que estableix el nou edifici. Així, la plaça integra una part de la teulada de l'immoble que, com s'ha esmentat, té una planta parcialment soterrada. La dificultat afegida dels desnivells de la plaça s'ha superat amb el disseny d'espais verds amb voluntat ornamental. La reurbanització habilita un espai de centralitat adequat per a les activitats a l'aire lliure, motiu pel qual també s'adequaran espais de joc infantils.

Finalment, els treballs de reurbanització modificaran també l'aspecte dels carrers de l'entorn de la plaça, concretament, dels carrers del Franc Comtat i de Felip II. En aquestes vies s'aprofitarà per millorar les condicions urbanístiques, tant de la configuració dels carrers com la dels serveis. Les obres permetran la substitució dels paviments i també la reorganització dels carrers, donant més prioritat als espais destinats als vianants i millorant-ne les condicions d'accessibilitat.

Aprofitant aquesta actuació, es milloraran les xarxes de serveis, com ara els embornals i altres elements superficials de la xarxa de clavegueram, el subministrament d'aigua, l'enllumenat públic, la xarxa telefònica i, sobretot, la xarxa elèctrica. En l'actualitat, el cablejat aeri presenta deficiències. La solució a aquesta situació passa per la retirada de pals i el soterrament o el grapat a les façanes de la xarxa, segons els casos. Finalment, els carrers indicats també passaran per un procés d'incorporació d'arbrat i de millora del mobiliari públic, amb bancs o papereres; de la senyalització i de les baranes i passamans a diferents punts de l'entorn de la plaça.

 

Afectacions de trànsit

Dilluns s'iniciaran els treballs preparatoris, però les restriccions de trànsit derivades de les obres no es faran efectives fins dimarts. Durant el període d'execució de les obres, al carrer del Franc Comtat el sentit de circulació serà només sud, igual que als carrers de Felip II i de Dom Bosco. D'altra banda, el carrer de Sardenya canviarà de sentit. A partir de dimecres, el trànsit anirà cap a la Ronda de Ponent per aquesta via. De la mateixa manera, a partir del 23 d'octubre està previst que es treguin les places d'aparcament del carrer del Franc Comptat. Aquests espais d'estacionament se substituiran per un tram de la Ronda de Ponent, entre el carrer d'Orà i el de Sant Mateu, aproximadament, on es podrà aparcar.

A banda d'aquestes restriccions, que es mantindran al llarg de tota la durada de les obres, hi haurà incidències de trànsit de tipus puntual quan s'executin determinades tasques als diferents trams del carrer del Franc Comptat, o bé a les cruïlles amb els carrers perpendiculars. En aquests casos, que implicaran mesures al trànsit més restrictives, tot i que puntuals, s'informarà prèviament al veïnat i als usuaris de les vies per tal de minimitzar les molèsties.

Els treballs tenen un termini d'execució de 13 mesos i han estat adjudicats a l'empresa Bigas Grup SL. Les obres compten amb un pressupost de 2.055.879,72 euros (IVA inclòs). S'ha de tenir en compte que aquesta actuació, com a part del Pla de Barris, és finançada per l'Ajuntament i la Generalitat de Catalunya, i la inversió sortirà dels pressupostos dels anys 2017 i 2018.