Comencen les obres de la primera fase del projecte de millora de l'àrea del Vapor Gran

Es remodelarà la part inicial del passeig del Vapor Gran, des de l'accés del carrer del Portal Nou

L'Ajuntament de Terrassa ha iniciat els treballs que transformaran l'àrea del Vapor Gran en una zona amb un ús més lúdic i familiar. Les obres consisteixen a remodelar la part inicial del passeig del Vapor Gran, des de l'accés del carrer del Portal Nou, condicionant la zona del mur que separa l'edifici central del Vapor Gran i l'entorn de la residència geriàtrica Casa Vapor, així com també el tram d'escales que comunica ambdós nivells. Les obres van a càrrec de l'empresa Cyca Projects & Services S.L., amb un pressupost d'adjudicació és de 163.836,44 euros. El termini d'execució és de 2,5 mesos.

L'actuació contempla una remodelació de la zona. Així, la part superior, sovint utilitzada per la gent gran com una àrea de descans, s'adequarà com un racó recollit d'estada; i el mur, que connecta amb la part inferior del passeig del Vapor Gran, es condicionarà com una zona de joc infantil. Per aquest motiu, es crearà un talús vegetal per salvar el desnivell, que incorporarà tobogans d'acer inoxidable, cordes i peces escalables. Aquest entorn es folrarà per garantir la seva durabilitat. La part inferior, en canvi, s'adequarà amb material tou i s'instal·larà una font d'aigua.

El projecte preveu la construcció d'una nova escala d'accés a la residència, que s'orientarà de nord a sud, i unes grades que, situades en un dels laterals, suavitzaran l'impacte visual del mur. Pel que fa a la vegetació, es plantaran nous arbres per delimitar l'espai de circulació que ve del carrer del Racó i per donar ombra estival a l'espai de joc. També se substituirà part de l'arbrat que hi ha davant l'edifici del Vapor.

Pel que fa a l'enllumenat públic, se suprimirà la linealitat que hi ha en aquest sector per una llum més puntual, que incrementarà la sensació de calidesa. D'aquesta manera s'evitarà la identificació d'espai de pas que té en l'actualitat i s'il·luminarà la zona d'accés de vehicles a la planta -1 de l'edifici de la Casa Vapor Gran, que actualment no en té.

 

Antecedents

L'any 2014, el Consistori va encarregar a l'arquitecta Itziar González una diagnosi per dinamitzar econòmica i socialment la zona del Vapor Gran, una vegada finalitzat el procés col·laboratiu ciutadà, que apel·lava a convertir el Vapor Gran en un espai més lúdic i familiar. El projecte tècnic de les obres de millora de la urbanització d'aquesta àrea, que contempla una superfície total de 10.300 m2, va ser redactat pel despatx d'arquitectes GMG, que va donar forma a les propostes plantejades a la diagnosi d'Itziar González, encaminades a què l'antic espai fabril es reconvertís en una zona on els infants i les seves famílies fossin els principals usuaris. D'aquesta diagnosi en va resultar el projecte de la primera fase que comença a materialitzar-se amb aquesta primera actuació, i que s'anirà desenvolupant en funció de la disposició pressupostària.