Comunicat sobre la situació de les treballadores i treballadors del servei de menjador dels centres d'infantil i primària públics de Terrassa

ComunicatA la nostra ciutat l'empresa SEHRSFOOD té la concessió del servei de menjador de les escoles d'infantil i primària públiques. La competència d'aquesta prestació és del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, que la delega en el Consell Comarcal del Vallès Occidental i aquest en l'Ajuntament de Terrassa. 

A rel de la declaració de l'estat d'alarma pel COVID-19 i el tancament de les escoles es va produir la suspensió dels serveis de menjador des del dia 13 de març de 2020. Davant d'aquesta situació l'empresa concessionària dels serveis de menjador i monitoratge, SEHRSFOOD, va presentar expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) que afecten a tota la plantilla que treballa als centres públics de la nostra ciutat. Des del moment en que l'Ajuntament va tenir coneixement d'aquesta actuació va contactar amb l'empresa per interessar-se per la situació en que quedaven les treballadores i els treballadors donat que, per delegació som l'administració responsable de la concessió del servei.

Entre tant, el Departament d'Educació de la Generalitat va publicar una Resolució del Conseller, el dia 3 d'abril de 2020, on s'estableix que amb la finalitat de garantir que les persones afectades per ERTO, no suportin cap disminució en les seves retribucions, durant el període de la suspensió del servei de menjadors, la mateixa Generalitat n'assumirà la despesa que suposen els complements salarials que les empreses abonin durant aquest període per tal de mantenir el nivell retributiu de tota la plantilla. Aquests complements suposen al voltant del 30% del sou que deixen de percebre les treballadores i els treballadors afectats pels ERTO.

Per aplicar aquesta resolució les empreses han de compensar als treballadors amb la part del salari que deixaran de percebre amb l'ERTO (30%). En aquest cas, l'empresa SEHRSFOOD va manifestar a l'Ajuntament la voluntat de fer efectiu aquest complement, però que tenia problemes de tresoreria que li impedien fer-ho de forma avançada i ens va sol·licitar un pagament a compte. Des de l'equip de govern, donant suport a la part més feble, sempre hem estat favorables a fer aquest avançament. Això però no ha estat possible perquè per fer-lo efectiu ens cal l'autorització del Consell Comarcal del Vallès Occidental, autorització que ens ha estat denegada explícitament. 

Som conscients de les dificultats que aquesta situació provoca a les treballadores i treballadors del servei de menjadors de les escoles públiques de la nostra ciutat, però no ha estat possible fer aquesta intervenció atès que la Generalitat de Catalunya és la que ha de fer el pagament a l'empresa un cop aquesta li presenti els comprovants d'haver-lo realitzat. No obstant això, l'Ajuntament ha continuat en contacte amb l'empresa en tot moment i SEHRSFOOD ens ha comunicat el seu compromís per a realitzar el pagament de tots els complements.

Com alcalde i com a regidora d'Educació desitgem que es solucioni ben aviat aquesta situació que afecta a tantes persones i que fa més de dos mesos que dura i continuarem mantenint els contactes amb l'empresa.