Consells de l'Ajuntament de Terrassa arran la darrera sentència judicial sobre les clàusules sòl

El servei de Consum assessorarà les persones interessades en interposar demandes o iniciar processos extrajudicials per a reclamar devolucions

Edifici Foment, seu del servei de ConsumArran la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europa de data 21 de desembre de 2016, favorable a les persones consumidores que tenen clàusules sòl en la seva hipoteca i que poden ser abusives, per manca de transparència i d'informació en el moment de la signatura, el Servei de Consum de l'Ajuntament de Terrassa, seguint les instruccions de l'Agència Catalana de Consum, posa a disposició de la ciutadania les següents informacions i consells:

  • Les persones afectades per les clàusules sòl declarades abusives tenen dret a que se'ls retorni els diners pagats de més, en concepte d'interessos, des del moment de la signatura de la hipoteca.
  • Per tal que es procedeixi a la devolució de la diferència entre el tipus d'interès pactat i el realment cobrat per raó de l'aplicació de la clàusula sòl, cal que hi hagi una sentència ferma que determini la manca de transparència, i per tant, l'abusivitat de la clàusula.
  • Per saber si una determinada clàusula està contemplada per una sentència que la declara abusiva, la persona interessada s'ha d'adreçar a la seva entitat financera i/o demanar assessorament a una organització de persones consumidores.
  • Els consumidors que disposin de sentència poden exigir el pagament a l'entitat financera corresponent.
  • Els consumidors que no disposen de sentència poden fer una demanda civil -amb caràcter individual o col·lectiu- i sol·licitar l'aplicació retroactiva o adreçar-se al Servei de Consum de l'Ajuntament de Terrassa (ctra. de Martorell, 95, 2a planta) de dilluns a divendres de 9 a 14h. per rebre assessorament.
  • Les persones interessades també tenen l'opció de recórrer a un procediment extrajudicial de resolució de conflictes, que és voluntari per a les entitats i els consumidors. En aquest cas, l'Agència Catalana del Consum contactarà amb l'entitat financera i en cas que aquesta accepti el procediment es comunicarà oportunament a la persona interessada.