Creix el número d'expedients sancionadors oberts per infraccions relacionades amb els residus

Al llarg de 2017 es van obrir 195 expedients, pels 92 d'un any abans

Dins l'estratègia de millora del servei neteja i recollida de residus, a més d'altres mesures, l'Ajuntament també treballa per solucionar els problemes que generen en el servei els comportaments incívics i, en general, les infraccions de l'ordenança de residus. Aquests comportaments van des de l'abandonament de mobles o andròmines als contenidors sense avisar a l'empresa de recollida, fins a l'abocament incorrecte per part dels comerços.

L'increment del número d'expedients sancionadors ha estat progressiu durant els darrers anys. Al llarg de 2017 es van obrir 195 expedients sancionadors per infraccions de la normativa, mentre que un any abans, al llarg de 2016, aquesta xifra va ser de 92. L'obertura d'aquests expedients, que enguany s'han doblat amb escreix, responen als criteris establerts per l'Ordenança reguladora de la neteja pública i de la gestió dels residus de Terrassa.

Les conductes que sanciona aquesta normativa suposen una alteració del servei i poden arribar a incrementar la sensació de manca d'eficiència. Per exemple, els mobles abandonats en un contenidor dificulta el seu ús per part de la ciutadania i, fins i tot, pot provocar inseguretat als vianants. De la mateixa manera, si un comerç no compleix amb la normativa establerta, pot desencadenar disfuncions en el servei, com ara el col·lapse dels contenidors.

 

Diferents vies sancionadores

Pel que fa l'evolució de les dades d'expedients sancionadors, es veu com les diferents vies per les quals s'inicien s'han reforçat durant el darrer any. El 2016, els inspectors del servei municipal de Medi Ambient van obrir 57 d'aquests expedients, mentre que el 2017 es van encarregar d'iniciar-ne 117. Pel que fa a la Policia Municipal, que també té potestat per proposar les sancions en aquest àmbit, el 2016, 35 d'aquests expedients van ser oberts per agents del cos local de policia, inclosos els tramitats per la unitat de la policia ecològica; tanmateix, el 2017, les sancions proposades per la Policia Municipal van ser 77, comptant també les d'aquesta unitat específica. Els comptes es completen l'any 2017 amb un expedient iniciat per agents de la Guàrdia Civil.

Aquestes accions sancionadores es duen a terme en paral·lel a les campanyes de sensibilització i amb l'enfocament de millora del servei i de garantia del respecte a la normativa vigent.