Dilluns comencen les obres d'urbanització al carrer de Baldrich, vinculades al Pla de Millora de l'antiga fàbrica Sala i Badrinas

Els treballs obligaran a taller el vial, entre els carrers de Prim i Lepant, des de dilluns, dia 25, fins al setembre

Les obres d'urbanització del Pla de Millora l'antiga fàbrica Sala i Badrinas s'ubiquen al sector urbà situat al barri del Segle XX, delimitats al nord pel carrer de Prim, a l'est per la carretera de Rubí, al sud pel carrer de Lepant i a l'oest pel carrer de Baldrich. Un cop ja s'han efectuat gran part de les feines d'enderroc a l'interior de l'àmbit de l'antiga fàbrica Sala i Badrinas, i s'ha realitzat part de la urbanització interna del sector, el proper dilluns, 25 d'abril es començaran a executar les obres de l'entorn d'aquest sector urbà. Concretament, s'iniciaran els treballs d'urbanització del carrer de Baldrich, entre els vials de Prim i de Lepant.

Segons preveu el projecte, els treballs consistiran en l'execució de les xarxes de serveis bàsics del carrer de Baldrich, com el d'aigua potable, clavegueram i drenatge, enllumenat públic, sistemes de reg i serveis d'electricitat, gas i telecomunicacions. També es duran a termes les obres per  reurbanitzar el tram del carrer de Baldrich per adaptar-lo a les noves necessitats i modernitzar-lo. En aquest sentit, el tram del carrer Baldrich comprés entre els vials de Prim i de Sant Sebastià s'ha dissenyat com un carrer de plataforma única, que suposa una clara millora pel que fa a l'accessibilitat.

D'altra banda, el tram del carrer de Baldrich entre els carrers de Sant Sebastià a Lepant, es planteja com un vial amb una calçada per a trànsit rodat i una banda destinada a l'estacionament en via pública.

A més, el projecte contempla que s'obri un nou vial per a vianants, que connectarà el carrer de Sant Sebastià amb el carrer d'Escudé, així com la conversió del carrer de Prim, entre el carrer de Baldrich i la carretera de Rubí, en un carrer d'accés restringit per a residents, usuaris d'aparcaments i distribució urbana de mercaderies.


Dues fases d'afectació

Els treballs s'han plantejat en dues fases d'actuació. La primera actuació començarà dilluns i es preveu que finalitzi el 29 de juliol. Durant aquest temps, el carrer de Baldrich quedarà tallat al trànsit entre els carrers de Lepant i de Sant Sebastià.

La segona fase s'iniciarà el 16 de maig i finalitzarà el 5 de setembre, just abans de l'inici del curs escolar. En aquest temps quedarà tallat al trànsit el carrer de Baldrich, entre els carrers de Sant Sebastià i de Prim.

Mentre durin les obres es permetrà l'accés a les persones propietàries de garatges situats en aquest vial, excepte en moments puntuals en que la tipologia dels treballs realitzats no ho permetin. D'altra banda, a partir del 25 d'abril i fins a final del curs escolar, l'escola Sagrat Cor no podrà realitzar el tancament del carrer de Roger de Llúria.

L'Ajuntament instal·larà alguns cartells verticals a diversos vials pròxims al sector de les obres i a la carretera de Montcada per tal de senyalitzar els talls de trànsit.