Dissabte tindrà lloc el Ple de constitució del Consistori pel mandat 2023-2027

Els i les electes prendran possessió del càrrec i votaran l'alcalde

Façana de l'Ajuntament de TerrassaL'Ajuntament de Terrassa celebrarà aquest dissabte, 17 de juny, el Ple de constitució del Consistori per al mandat 2023-2027. L'acte tindrà lloc a les 12 h al Saló de Sessions.

La sessió s'iniciarà amb la constitució de la mesa d'edat, formada per les persones electes de major i menor edat (Carlota Menéndez Plans i Javier García Romero, respectivament) i pel secretari de la Corporació. La mesa d'edat comprovarà les credencials i acreditacions dels i les electes i, un cop verificades, declararà constituïda la Corporació municipal. A continuació, la persona que presideixi la mesa (la regidora de major edat) farà el seu parlament. Tot seguit es procedirà a la presa de possessió del càrrec dels regidors i les regidores amb l'acte de jurament o promesa. Cadascun dels regidors i regidores rebran de la mesa d'edat, un cop hagin jurat o promès el càrrec, la banda que els distingeix com a membres de la Corporació.

El secretari de la mesa donarà lectura dels noms i cognoms de les persones electes, que són:

Tot per Terrassa (TxT)

Jordi Ballart i Pastor

Maise Balcells Mundet

Sarai Gascón Moreno

Joan Salvador Fabregat

Maria Rosa Boladeras Domingo

Noel Duque Alarcón

Lluïsa Melgares Aguirre

Xavier Cardona Ruiz

Patrícia Reche Martínez

Montserrat Alba Basagaña

Laura Rivas Moreno

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-CP)

Eva Candela López

Adrián Sánchez Morales

Carlota Menéndez Plans

Marc Armengol Puig

Montserrat Jiménez Molina

Javier García Romero

Josefina Merino Ramírez

VoX

Alicia Tomás Martínez

Daniel Pinto Bausela

Mireya Navarro Andreu

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC-AM)

Ona Martínez Viñas

Josep Forn Cadafalch

Junts per Terrassa (JxT-CM)

Meritxell Lluís i Vall

Montserrat Caupena i Mas

Partit Popular (PP)

Marta Giménez Arcusa

Maria del Carmen Vaya López

Un cop constituïda la Corporació Local, la mesa d'edat preguntarà a les formacions polítiques representades si presentaran candidatura a alcalde o alcaldessa i els donarà ús de la paraula per tal que aquestes indiquin si presenten o no candidatura. Un cop els i les representants ho hagin fet, la presidència donarà la paraula a les persones representants de les diferents formacions (Partit Popular; Junts per Terrassa; Esquerra Republicana de Catalunya; VoX; Partit dels Socialistes de Catalunya; i Tot per Terrassa) per tal que facin els seus parlaments.

Tot seguit es procedirà a la votació per a l'elecció de l'alcalde o alcaldessa, que serà secreta. El secretari de la Corporació anirà cridant els i les electes per ordre alfabètic, per tal que s'adrecin a l'urna per dipositar-hi el sobre amb el seu vot. L'elecció de l'alcalde o alcaldessa requereix majoria absoluta, però, si aquesta no es produeix a la votació, la llei determina que l'alcaldia correspondrà a la llista més votada.

La mesa d'edat farà l'escrutini de les paperetes, el secretari comunicarà el resultat de la votació i la presidència de la mesa d'edat anunciarà qui serà l'alcalde o alcaldessa de Terrassa, que jurarà o prometrà el càrrec. A continuació, la persona escollida alcalde o alcaldessa rebrà la venera (medalla) i el bastó de comandament de mans dels membres de la mesa d'edat. Finalment, l'alcalde o alcaldessa farà el seu parlament i donarà per finalitzat el Ple. En acabar, els membres del nou Consistori baixaran a l'atri de l'Ajuntament per fer la fotografia oficial d'inici de mandat.

L'acte, com tots els Plens, serà públic, encara que les cadires de la Sala de Plens i de la Sala de Govern estaran reservades a les persones que estableix el protocol habitual, com ara els regidors i regidores sortints o familiars dels membres de la nova Corporació Municipal. El públic podrà seguir l'acte a través de la pantalla que hi haurà instal·lada al Raval de Montserrat i que permetran seguir en directe la cerimònia. L'acte també es podrà seguir en directe a través del canal de Youtube de l'Ajuntament de Terrassa.