El 55,8% de la ciutadania creu que la ciutat millorarà en els pròxims anys

Els terrassencs i terrassenques enquestats al Baròmetre Municipal puntuen amb un 7 la satisfacció de viure a la ciutat

L'Ajuntament de Terrassa ha tornat a impulsar el Baròmetre Municipal de Terrassa per conèixer el posicionament de la ciutadania davant d'un ventall de grans temes de ciutat. Els resultats del Baròmetre del 2021, que s'ha presentat avui, reflecteixen la satisfacció dels terrassencs i terrassenques de viure a la ciutat amb una valoració de 7 sobre 10, i el 55,8% de les persones enquestades creu que Terrassa anirà a millor en els pròxims anys, el 24,7% considera que continuarà igual i el 9,8% que empitjorarà. Les persones enquestades destaquen la tranquil·litat, la qualitat de vida i la ubicació de Terrassa com a trets més positius de viure-hi, amb l'oferta comercial, cultural, esportiva, d'oci i els espais per a vianants al capdavant dels aspectes millor valorats.

Per contra, destaquen la inseguretat ciutadana i la neteja com a problemàtiques més greus de la ciutat. Un dels aspectes que preocupa més la ciutadania enquestada és la percepció d'inseguretat a la ciutat, que se situa en un 5 de nota mitjana i és la principal preocupació del 26,29% dels ciutadans i ciutadanes. Un 87,2% de les persones consultades consideren necessària la creació d'un servei de Policia Municipal de proximitat i el 21,5% creu que l'eradicació de la delinqüència hauria de ser la prioritat de l'Ajuntament, juntament amb les polítiques contra l'atur i la reactivació de l'economia.

El Baròmetre recull indicadors bàsics d'opinió sobre la ciutat de Terrassa, la gestió municipal, l'actuació pública i temes d'actualitat. El seu desplegament permet conèixer l'opinió que tenen els terrassencs i les terrassenques sobre la seva ciutat, els seus serveis, virtuts i principals preocupacions. El 55,8% de les persones enquestades en la realització del Baròmetre Municipal, considera que la ciutat millorarà en els pròxims anys.

La regidora de Plans i Projectes, Ona Martínez, creu que "la conclusió que en podem treure és que la nostra ciutat confia molt en ella mateixa, que sentim un gran orgull de ser terrassencs i terrassenques, que tenim molt clar que hem de ser cada vegada més una sola ciutat i que ens sentim amb forces per tirar endavant i per mirar el futur amb optimisme".

Martínez subratlla que "tenim aquí, doncs, una bona oportunitat per conèixer de la forma més científica i objectiva possible què pensa la ciutadania sobre un ampli conjunt de qüestions. I això ens permet reflexionar i ajustar si cal les polítiques municipals, com una eina més de participació i de transparència, que són dos dels grans compromisos de fons d'aquest Govern Municipal".

 

L'Ajuntament aprova

L'Ajuntament de Terrassa és l'administració pública millor valorada en l'enquesta, amb una nota mitjana de 5,4, per sobre de la Generalitat de Catalunya i de l'administració de l'Estat, puntuades amb un 4,9.

El tinent d'alcalde Noel Duque creu que "és destacable una valoració positiva de la tasca de l'Ajuntament, especialment valuosa després de gairebé dos anys de pandèmia i en un moment en el qual les administracions i la política en general reben una valoració a la baixa i molt sovint també molt crítica. La ciutadania de Terrassa és crítica també, i això ens ajuda sens dubte, però crec que cal subratllar que hi ha una valoració global positiva de les polítiques municipals".

L'actuació municipal pitjor considerada és la neteja: el 17,9% de la població creu que ha estat l'actuació més negativa de l'Ajuntament durant el darrer any, tot i que el 31,7% de les persones enquestades consideren que la gestió ha millorat durant el 2021. Gairebé 9 de cada 10 persones enquestades està d'acord en sancionar les persones incíviques que no respecten les normes de neteja i separació de residus.

Quant al coneixement de la política municipal, l'alcalde Jordi Ballart és el polític local amb major grau de coneixement entre la població enquestada, amb un grau de coneixement del 83,5% de la ciutadania, i el que compta amb una valoració més alta, amb una nota mitjana de 6.