El carrer de la Creu Gran tindrà un nou carril bici per millorar la mobilitat de la zona

S'inclou a la xarxa d'itineraris principals per a bicicletes que contempla el Pla de Mobilitat 2016-21

El nou carril bici que s'habilitarà al carrer de la Creu Gran, en el tram comprès entre el carrer de Sant Antoni i la plaça de la Creu Gran, forma part de la xarxa d'itineraris principals per a bicicletes que contempla el Pla de Mobilitat 2016-2021 de l'Ajuntament de Terrassa. Amb aquest nou carril es facilitarà que les persones que circulin en bicicleta puguin seguir l'itinerari des del pont de Sant Pere fins al carrer de Garcia Humet de forma directa, ja que la senyalització del carril bici es farà en sentit contrari al carrer de la Creu Gran. A més, contribuirà a millorar la mobilitat de les persones usuàries entre el barri de l'Antic Poble de Sant Pere, la zona de la plaça del Doctor Robert i l'illa de vianants. Els treballs de senyalització d'aquest tram, que tindrà un total de 232 metres, començaran el proper dimarts, 15 de maig.

La xarxa d'itineraris per a bicicletes a Terrassa té actualment 150 km de longitud. D'aquests, 18,6 km corresponen a carrils bici segregats -dels quals fins a 7,7 km estan situats a la vorera i 10,9 km a la calçada-, i 131 km que cohabiten amb altres espais. Majoritàriament comparteixen espai amb els vehicles (zones 30 i carrers pacificats), amb qui comparteixen 112,2 km, seguit dels vianants (illes, parc de Vallparadís, etc.), amb 15.84 km, i de l'autobús (Rambla d'Ègara, carril bus de la carretera de Montcada, etc.), amb només 2,7 km.

 

Incentivar l'ús quotidià per als desplaçaments urbans

En els últims anys, l'Ajuntament ha incorporat la bicicleta com una de les alternatives de transport més segura i sostenible i ha incentivat la seva utilització quotidiana per als desplaçaments urbans. Primer, amb un Pla de Promoció per a l'ús de la Bicicleta a Terrassa 2012-2013, i més tard amb el Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire 2015-

2020 i el Pla de Mobilitat de Terrassa 2016-2021, que contemplen mesures concretes per fomentar-ne el seu ús. També el Pla Director de la Policia Municipal preveu incorporar les bicicletes en un futur perquè els agents es desplacin per la ciutat amb aquest vehicle.