El carrer de Ramon y Cajal i un tram de l'avinguda del Vallès seran reasfaltats a partir del 20 d'agost

Amb aquests treballs finalitzen les obres previstes al calendari de pavimentacions de l'estiu

Senyal obresLes properes obres d'asfaltat que es faran a Terrassa afectaran un tram de l'avinguda del Vallès i el carrer de Ramon y Cajal. La pavimentació a l'avinguda del Vallès es farà en dos punts: al seu pas per l'avinguda de Béjar i per sota de la carretera N-150. Les obres estan previstes del 20 d'agost al 7 de setembre. Els treballs van a càrrec de l'empresa Pabasa Euroasfalt, S.A i l'import d'adjudicació és de 390.230,61 euros (IVA inclòs). Pel que fa al reasfaltat del carrer de Ramon y Cajal, afectarà el tram comprès entre la carretera de Montcada i l'avinguda de les Glòries Catalanes i està previst que s'executi del 20 al 31 d'agost. Amb aquestes dues actuacions finalitzen les obres previstes al calendari de pavimentacions de l'estiu realitzades en diversos punts de la ciutat per tal de conservar i mantenir el ferm i renovar la senyalització horitzontal.

Ambdós projectes formen part de la "Memòria valorada d'asfaltat de carrers interiors de la ciutat", dividida en cinc lots i redactada pels serveis de Projectes i Obres de l'Ajuntament. L'avinguda del Vallès correspon al cinquè lot, que només contempla fer aquests treballs al districte 6, concentrant les actuacions al barri de Sant Pere Nord. En canvi, el carrer Ramon y Cajal (Plaça de Catalunya-Escola Industrial),  s'inclou dins el primer lot, que també contemplava actuacions (ja realitzades) als districtes 1 i 2: carrer de Sant Francesc (Centre) i Mare de Déu de les Neus (Ca n'Anglada). El projecte ha estat adjudicat a l'empresa Asfaltos Barcino S.L. per un import de 396.988,05 euros (IVA inclòs).

Les obres de reasfaltat a l'avinguda del Vallès obligarà a fer talls totals de circulació a l'avinguda de Béjar, entre el carrer de Provença i l'avinguda del Vallès, i al pont de Béjar. Només es podrà circular per l'avinguda del Vallès, en sentit ascendent i descendent, sense poder fer el gir cap a l'avinguda i el pont de Béjar. També hi haurà reducció de carril al costat est de l'avinguda del Vallès, entre la Rambla de Francesc Macià i el carrer de Vallespir.

Pel que fa al carrer de Ramon y Cajal, la primera fase de les obres, prevista entre el 20 i el 21 d'agost, afectarà els itineraris habituals de les línies d'autobús urbà L7 i L9 de TMESA, que es desviaran per l'avinguda de les Glòries Catalanes. A la segona fase, en canvi, prevista del 22 al 31 d'agost, l'afectació serà només per la línia L7, que circularà per l'avinguda de les Glòries Catalanes i l'avinguda de Barcelona.

A mesura que vagin finalitzant els treballs, s'anirà obrint els carrers a la circulació. No obstant això, les obres poden generar algunes alteracions al trànsit atesa la prohibició de circular pels carrers i avingudes que són objecte d'obres per la presència de maquinària i operaris. Per aquest motiu, es recomana utilitzar itineraris alternatius, en la mesura que sigui possible, tal com s'indica en els plànols que trobareu al web http://www.terrassa.cat/ca/transit i al Twitter d'@ajterrassa i @tmesa_bus.

Repavimentació de la carretera BP-1503z

La Diputació de Barcelona, d'altra banda, té previst els pròxims dies 20 i 21 d'agost procedir a la repavimentació de la carretera BP-1503z, entre la BP-1503 (carretera de Rubí) i sota el viaducte de la N-150 (avinguda de Santa Eulàlia). Al llarg de l'execució dels treballs hi haurà un pas alternatiu regulat per senyalistes, no preveient-se el tall total del tram (ni abans, ni després de la rotonda), i, per tant, sense afectació sobre el transport públic. Un cop finalitzats els treballs, es reposarà la senyalització horitzontal. L'empresa que durà a terme els treballs serà ROGASA.