El Districte 3 defineix els futurs usos de l'antic solar de la Saifa-Keller

El CMD ha aprovat una proposta sorgida d'un procés participatiu per fer-hi un equipament cívic i un espai escènic, entre altres usos

El Consell Municipal del Districte (CMD) 3 proposa  que el solar que ocupava l'empresa Saifa-Keller al barri de Can Palet aculli un equipament cívic amb espais per a la infància i l'adolescència, una escola bressol, un espai escènic i un aparcament soterrat. La proposta és la conclusió d'un procés participatiu que va arrencar el passat estiu arran una resolució del Ple Municipal, i que acaba de finalitzar. La resolució del Ple establia el desenvolupament d'un procés participatiu al districte i l'elaboració d'un avantprojecte per aquest any, i licitar l'any vinent la redacció del projecte.

El terreny objecte del procés participatiu és una parcel·la de 3.165 m2 delimitada pels carrers del Ter i del Sindicat, l'avinguda de les Glòries Catalanes i la plaça d'Hipàtia d'Alexandria. La urbanització de la finca està regulada per un Pla de Millora Urbana de 2009, que preveu la construcció d'habitatges a la parcel·la contigua, una plaça ja urbanitzada, i equipaments i espais públics en aquest terreny encara buit.

El procés participatiu s'ha articulat a través del Plenari del CMD, un grup de treball i una comissió tècnica, formada per personal tècnic de diferents serveis municipals. El grup de treball l'han format el regidor del districte, Jordi Rueda, representants de vuit entitats i la comissió tècnica. La participació es va obrir a tots els membres del consell i a totes les entitats amb seu o activitat al districte. Les entitats que han participat activament al grup han estat les següents:

  • AV Can Palet
  • Club de Gent Gran de Can Palet
  • Grup de Dones amb Iniciativa de Can Palet
  • Associació Educativa Can Palet, representant de les entitats juvenils al Consell Municipal del Districte 3
  • INSOC-Centre d'Esplai Guadalhorce, representant de les entitats juvenils al Consell Municipal del Districte 3
  • AV Guadalhorce
  • AV Xúquer
  • Associació AMAL, representant de les entitats de ciutadania al Consell Municipal del Districte 3

Al llarg d'aquests mesos, el grup de treball ha visitat diferents equipaments del territori i la comissió tècnica ha entrevistat les entitats del districte i ha consultat diferents serveis municipals. A partir d'aquí, del debat intern i del coneixement del districte que tenen les entitats i l'Ajuntament, s'han detectat les necessitats d'usos a cobrir i s'ha estudiat la compatibilitat entre ells. El grup de treball ha programat també visites a equipaments de referència d'altres districtes i de fora de la ciutat.

El passat 20 de novembre, en sessió ordinària, el Consell Municipal del Districte 3 va resoldre aprovar la proposta del grup de treball del procés participatiu, que recollia els usos de l'equipament com a resultat del procés. Els usos recollits són els següents:

    A. Equipament cívic amb espais per a la infància i l'adolescència

    B. Ampliació de l'equipament cívic amb espais per a la infància i l'adolescència

    C. Escola bressol

    D. Aparcament soterrat

    E. Espai Escènic

    F. Urbanització de l'espai públic interior i adequació amb el perímetre

L'equipament cívic permetria obtenir espais addicionals al Centre Cívic Alcalde Morera, situat a 250 metres, que comença a ser insuficient per a les demandes d'ús actuals. El nou edifici, que tindrà una superfície d'uns 2.000 m2, inclourà específicament espais per a la infància i l'adolescència. En una fase posterior aquest equipament s'ampliarà amb uns 1.000 m2 més.   

L'escola bressol és l'únic ús que ja estava contemplat específicament al Pla de Millora Urbana de 2009. Tindria al voltant d'un centenar de places i ocuparia uns 1.000 m2, entre edifici i pati.

L'espai escènic tindria entre 250 i 300 places, aproximadament, i una superfície d'uns 1.500 m2. Permetria millorar l'oferta cultural al districte, acollint produccions i continguts que surtin del territori, reforçaria el circuit d'espais que permeten descentralitzar la cultura a la ciutat, afegint-se a altres espais del districte en cicles com el jazz a prop o escenes locals; i esdevindria un veritable equipament de ciutat, oferint espectacles que puguin atreure persones de tots els districtes.

Ja s'està elaborant l'avantprojecte de l'equipament, que ha d'estar enllestit abans de final d'any. A partir d'aquí caldrà buscar el finançament per anar desenvolupant l'equipament per fases al llarg dels propers anys.