El Govern Municipal exposarà a la ciutadania les seves actuacions en un cicle d'audiències públiques

Es podrà participar en directe i presentar preguntes fins a una setmana després

Audiències públiquesL'equip de Govern de l'Ajuntament de Terrassa oferirà la setmana vinent un cicle d'audiències públiques per retre comptes davant la ciutadania de l'acció de govern desenvolupada durant l'any i explicar quines són les prioritats plantejades per al 2022. Les audiències públiques són espais de participació destinats al retiment de comptes per part del Govern i el debat posterior amb la ciutadania que es troben regulats al Reglament Municipal de Participació Ciutadana.

Les sessions es duran a terme de forma telemàtica els dies 9, 10, 11, 16 i 18 de novembre i es retransmetran en directe pel canal municipal de YouTube, com l'any passat. La sessió dedicada específicament a la proposta de pressupost municipal per al 2022 ja va tenir lloc el passat 8 d'octubre.

El calendari de les sessions serà el següent:

  • 9 de novembre, 18.30 h: Cicles de la Vida
  • 10 de novembre, 18.30 h: Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat.
  • 11 de novembre, 18.30 h: Serveis Generals i Govern Obert, Estructura Territorial i Atenció Ciutadana i Presidència
  • 16 de novembre, 18.30 h: Serveis Territorials i Seguretat i Urbanisme i Sostenibilitat
  • 18 de novembre, 18.30 h: Drets Socials

Mecanismes de participació

Les audiències es faran en format telemàtic i es podran seguir en directe a través del canal YouTube de l'Ajuntament de Terrassa i de la plataforma participa.terrassa.cat. Aquelles persones que vulguin participar, ho podran fer per tres vies diferents: es poden formular preguntes per escrit a través de la plataforma Participa a Terrassa fins a 24 hores abans de la sessió, prèvia inscripció; es pot sol·licitar la intervenció en directe a la videoconferència en el torn obert de preguntes, sol·licitant l'accés a través d'un formulari que es trobarà a la mateixa plataforma; i durant el torn obert de preguntes de la sessió també es pot participar per escrit, en l'apartat de comentaris de la mateixa plataforma. Els regidors i regidores donaran resposta a les preguntes durant la sessió i aquelles qüestions que no s'hagin pogut respondre, es contestaran per escrit a la secció de comentaris.

La regidora de Qualitat Democràtica, Ona Martínez, ha fet una crida a la participació de la ciutadania en les diferents sessions: "Les audiències públiques, per assolir tot el seu valor, han de ser una eina d'interacció entre la institució i la ciutadania, no poden ser un aparador. Les preguntes que es plantegin durant les sessions faran que la ciutadania quedi més ben informada, però també servirà al Govern per detectar què és el que interessa més o preocupa més. Per això, vull convidar tothom a aprofitar les diferents vies que s'ofereixen per participar a les audiències".

A més de la retransmissió en directe, les sessions quedaran gravades i es podran veure després a Participa a Terrassa i al canal de YouTube municipal. Les persones que ho vulguin podran fer preguntes durant una setmana més després de la sessió, a través de la plataforma de participació Participa a Terrassa, igual que durant la retransmissió en directe, i els regidors i regidores hi donaran resposta per escrit.