El Govern municipal porta al Ple un Pla Local de Joventut centrat en l'emancipació i l'autonomia

El Consell de Joves de Terrassa ha participat en el procés d'elaboració i en farà seguiment

Presentació Pla Local de JoventutL'Ajuntament de Terrassa, a través del Servei Municipal de Joventut, ha enllestit la redacció del Pla Local de Joventut de Terrassa (PLJ), que el Govern municipal té previst elevar al Ple a la sessió ordinària de desembre. El document recull i defineix els objectius, les línies estratègiques i accions que han de configurar les polítiques locals de Joventut fins al 2026 substituint l'actual pla, que és del 2017. La finalitat del PLJ és oferir als i les joves millors condicions en el desenvolupament dels seus projectes vitals, garantint la igualtat d'oportunitats i afavorint l'exercici de la ciutadania activa. 

La regidora de Joventut, Ona Martínez, ha presentat avui el Pla en roda de premsa a la Casa Baumann, destacant que el document se centra en els àmbits de l'emancipació i l'autonomia: «Les conclusions de la diagnosi del pla assenyalen molt clarament que el jovent actual es troba davant un món laboral exigent i precari, un mercat de l'habitatge de difícil accés i un sistema educatiu amb diverses mancances. Tot plegat, factors que juguen en contra de l'emancipació i l'autonomia de les persones joves. Cal, doncs, prioritzar aquests àmbits d'actuació, i encara més amb unes previsions de futur a nivell global que no conviden a l'optimisme». En aquest mateix sentit, la regidora ha anunciat que a principis de l'any vinent està previst portar al Ple municipal el Pacte per a l'Emancipació Juvenil i, tot seguit, oferir-lo a diferents entitats i organitzacions «buscant un compromís de ciutat per afavorir el pas a la vida adulta de milers de persones joves que cada vegada ho tenen més difícil».

El PLJ, tanmateix, té en compte també tots els altres àmbits que afecten al col·lectiu de joves, com ara la participació, la cultura, la salut, etc. El document contempla tres eixos d'actuació (emancipació juvenil, empoderament jove i cohesió social), recollint actuacions pròpies del Servei de Joventut però també d'altres serveis municipals, i inclou igualment accions proposades per entitats i persones joves.

El Pla s'ha elaborat a partir d'una diagnosi i d'un procés participatiu amb diferents taules de treball i una enquesta, per tal de detectar necessitats, determinar el pla d'actuació i l'avaluació de serveis i accions. El Consell de Joves de Terrassa, que ha participat també a la roda de premsa d'avui, s'ha implicat en el procés de participació al Pla i tindrà també un paper actiu en la seva avaluació i seguiment.

Tot i que el Servei de Joventut s'adreça normalment a persones a partir de 12 anys, el PLJ es focalitza en la franja d'edat 16-35, per centrar-se en el col·lectiu en condicions d'emancipació i per no solapar-se amb el Pla Local d'Infància i Adolescència, aprovat pel Ple el passat mes de març, que arriba fins als 15 anys. D'aquesta manera, el PLJ s'adreça a un segment de població format per més de 33.000 persones.