El Govern Municipal presenta un projecte de Pressupost de prop de 247 milions d'euros

La proposta presenta un projecte d'inversions de 19.434.032€ que posa l'accent en la millora de l'espai públic

Audiència Pública de Pressupostos 2024El Govern municipal presenta un projecte de Pressupost per al 2024, el primer d'aquest mandat, que se situa en 246.921.567 €, gairebé 22 milions d'increment si el comparem amb el pressupost ordinari del 2023. Per al finançament de les inversions, el pressupost previst és de 19.434.032 €.

Aquest projecte de pressupost segueix el full de ruta marcat pel Programa de Govern 2023-2027, el qual dibuixa la visió política i estratègica dels quatre anys, i que es concreta anualment en els Pressupostos. Segons afirma la tinenta d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Maise Balcells, «aquest primer pressupost del mandat servirà per impulsar polítiques que ajudin a posar la ciutat al dia, prioritzant el manteniment i la millora de l'espai públic; estar al costat de les persones, oferint suport i atenció social als terrassencs i terrassenques per no  deixar ningú enrere; i apostar per la promoció econòmica i l'educació de qualitat, per construir una ciutat de progrés i de talent, generadora d'oportunitats, de riquesa i de feina».

La principal font d'obtenció de recursos d'aquest pressupost ordinari són els ingressos propis provinents dels impostos, de les taxes i els preus públics municipals, que representen al voltant del 57%. El govern municipal segueix apostant per una fiscalitat justa i moderada, que impacti el mínim indispensable en la ciutadania i que permeti disposar dels recursos imprescindibles per cobrir les necessitats actuals de la ciutat i, alhora, desenvolupar els projectes necessaris per a la seva transformació, d'acord amb el Programa de Govern Municipal. La resta d'ingressos provenen de fonts supramunicipals.

Al 2024, la participació en els tributs de l'Estat, més coneguda com la PIE, tindrà un pes més elevat, perquè la liquidació de l'exercici 2022, que s'efectuarà aviat, és favorable per a l'Ajuntament. En total, es calcula que l'Estat aportarà gairebé 13,5 milions d'euros més que l'any passat, dels quals 3,7 milions d'euros estan condicionats a l'aprovació definitiva de les xifres, quan es disposi del Pressupost General de l'Estat.

El nou model d'Ordenances Fiscals també ha permès elaborar un pressupost amb el qual es pugui avançar en el compliment del Programa de Govern, tot garantint una situació financera equilibrada per a la prestació dels serveis municipals.

Els 246.921.567 euros de Pressupost es destinaran a:

    • Serveis Transversals, Estructura territorial i Atenció Ciutadana | 45,3 milions d'euros
    • Territori i Sostenibilitat | 92,9 milions d'euros
    • Promoció Econòmica i Educació | 36,3 milions d'euros
    • Projecció de la Ciutat | 14,5 milions d'euros
    • Acció Social i Cicles de la Vida | 38,5 milions d'euros
    • Participació, Qualitat Democràtica | 4,1 milions d'euros

En l'apartat de les inversions, complementant el pressupost de despesa ordinària, el Pressupost 2024 posa l'accent en el pla d'actuació integral en l'espai públic, recollit en el programa de Govern. Amb aquest objectiu, es destinaran 10,5 milions d'euros, de pressupost total, a arranjar els carrers i les voreres, la senyalització dels carrers, l'arbrat, els jocs infantils i el mobiliari urbà, amb una mirada sensible envers la sostenibilitat i l'accessibilitat.

També es destinaran recursos d'inversions a seguir donant forma a grans projectes de ciutat i al manteniment i millora d'edificis culturals, esportius, educatius i cívics, entre d'altres instal·lacions de titularitat municipal, en benefici de la ciutadania. 

La previsió és que la proposta de Pressupost per al 2024 s'elevi a un Ple extraordinari que se celebrarà el pròxim 22 de desembre. Immediatament després, s'obrirà un període de quinze dies d'exposició pública i a principis de gener de 2024 es publicarà al BOPB (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona), que marcarà la seva entrada en vigor.