El Govern presenta la nova estructura directiva de l'Ajuntament de Terrassa

El nou equip directiu es caracteritza per l'expertesa i la solvència en la gestió pública

L'Ajuntament de Terrassa comptarà aquest mandat amb una nova estructura directiva, dissenyada pel Govern municipal a partir de les delegacions fixades en el cartipàs per al mandat 2023-2027. El nou equip directiu es caracteritza l'expertesa en els diferents àmbits de gestió. Les deu persones que conformen el nou equip directiu (set dones i tres homes) provenen de la pròpia plantilla municipal i tenen una àmplia experiència en la gestió pública. Els nomenaments seran efectius a partir de l'1 d'agost.

El Govern presidit per l'alcalde, Jordi Ballart, s'estructura en sis àmbits de direcció política directa, encapçalats pel propi alcalde i sis tinents d'alcalde. Aquests sis àmbits determinen les grans àrees dintre de les quals se situen els serveis municipals, empreses municipals i organismes, tant els del propi Ajuntament com aquells en els quals participa. Cada àrea compta amb una direcció, i tres d'elles compten amb una subdirecció, atenent el gran volum de competències o recursos que gestionen, i amb l'objectiu de garantir la màxima eficiència en l'execució de les prioritats del mandat. La figura del Coordinador general, de nova creació en el passat mandat i que seguirà ocupant Isidre Colás i Castilla, és la que vetllarà per a la màxima coordinació entre les sis àrees.

El nou equip directiu està format per les següents persones:

Àrea de Presidència:

Director: Miquel Pérez Almudaina.

Funcionari de carrera, llicenciat en Dret i en Psicologia, fins a l'actualitat ocupava la direcció de l'Àrea de Serveis Territorials i Atenció ciutadana.

Aquesta direcció té adscrits, entre d'altres, els serveis d'Imatge i Comunicació, Premsa, Protocol, Plans i Projectes de Ciutat, les regidories de Relacions Internacionals, Solidaritat i Cooperació Internacional, Relacions Institucionals, Usos del temps, Observatori i la Societat Municipal de Comunicació de Terrassa.

 

Àrea de Serveis Generals i Govern Obert:

Directora: Montserrat Martínez i Soler.

Funcionària de carrera, diplomada en Educació Social. Fins a l'actualitat dirigia l'àrea de Promoció econòmica. Prèviament havia dirigit l'àrea de Drets Socials i diferents serveis municipals.

Subdirectora: Rosa Sanz Sánchez.

Funcionària de carrera i llicenciada en Dret, actualment era la directora de l'Àrea de Serveis Territorials i Seguretat.

Aquesta direcció té adscrits els serveis Econòmics, Recursos Humans, Gestió tributària, Recaptació, Jurídics, Contractació, Patrimoni, Atenció Ciutadana, Serveis Funeraris, Estructura territorial i Districtes, Equipaments, Transparència, Tecnologia, Població, Transparència i Suport al Síndic/a, i les societats de Funerària de Terrassa i Patrimoni Municipal de Terrassa.

 

Àrea de Territori i Sostenibilitat:

Directora: M. Àngels Mira Cortadellas.

Llicenciada en Dret i personal laboral a l'Ajuntament de Terrassa, fins ara ocupava la direcció dels Serveis de Secretaria d'Empreses i Grans Contractes.

Subdirectora: Cristina Escudé Blasi.

Funcionària de carrera, llicenciada en Dret, fins a l'actualitat ha estat la directora d'Urbanisme i Sostenibilitat.

Aquesta direcció té adscrits els serveis d'Arquitectura i Urbanisme, Obres Públiques, Manteniment Urbà, Parcs i Jardins, Mobilitat, Trànsit i Transports, Neteja i Residus, Accessibilitat, Via Pública, Seguretat i Protecció Civil, Policia Municipal, Rieres Neteja i Residus i les societats Eco-Equip, Egarvia i Taigua.

 

Àrea de Promoció Econòmica i Educació:

Directora: Teresa Buch Llorach.

Funcionària de carrera, llicenciada en psicopedagogia, fins al moment ha ocupat el lloc de directora dels Serveis d'Educació.

Subdirectora: Emília Andreu Almécija.

Funcionària de carrera, llicenciada en Dret, era fins ara la directora de l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert.

Aquesta àrea té adscrits els servies d'Educació, Indústria, Empresa, Comerç i Mercats, Ocupació i Consum, Economia Social, Innovació i la societat Foment de Terrassa.

 

Àrea de Projecció de la Ciutat:

Directora: Helena Alcaraz i Torruella.

Funcionària de carrera, llicenciada en Ciències de la Informació. Actualment ja ocupa el lloc de treball de Directora d'Àrea.

Aquesta direcció té adscrits els serveis de Projecció de la Ciutat, Agenda 2030, Terrassa City of Film, Universitats i Transferència de Coneixement, Turisme, Esports, Cultura Popular i Cicles Festius, Promoció Cultural i Audiovisual i el Parc Audiovisual.

 

Àrea d'Acció Social i Cicles de la Vida:

Director: Bartolomé Agudo López.

Funcionari de carrera, llicenciat en Geografia i amb estudis superiors en direcció en la gestió pública, que fins a l'actualitat ha ocupat el lloc de treball de Cap del Servei de Solidaritat i Cooperació Internacional. Anteriorment també ha assumit la direcció de diferents serveis municipals.

Aquesta direcció té adscrits els Serveis Socials, Famílies, Benestar Emocional, Infancia i Adolescència, Joventut, Benestar Animal, Polítiques d'Habitatge, Salut, Gent Gran i la Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa.

 

Àrea de Participació, Qualitat Democràtica i Drets Humans:

Director: David García Gálvez

Funcionari de carrera, diplomat en Educació Social, que fins a l'actualitat ha ocupat el lloc de director de l'Àrea de Drets Socials.

Aquesta direcció té adscrits els serveis de Participació, Drets Humans i Memòria Històrica, Afers Religiosos, Capacitats Diverses, Polítiques de Gènere, LGTBIQ+, Ciutadania i Migracions, Polítiques Lingüístiques i l'Oficina per als Drets, la Igualtat i la no Discriminació.