El jutjat dóna la raó a l'Ajuntament i desestima la suspensió cautelar dels acords del Ple sobre la fi de la concessió del servei d'abastament d'aigua

La resolució judicial afirma que Mina no pot acreditar que les condicions de la
pròrroga forçosa aprovades per l'Ajuntament li provoquin perjudicis

Façana de l'AjuntamentLa titular del Jutjat contenciós administratiu número 9 de Barcelona ha donat la raó a l'Ajuntament de Terrassa al desestirmar la mesura cautelar que havia sol·licitat Mina Pública d'Aigües de Terrassa S.A., de suspensió dels acords aprovats pel Ple municipal el passat 1 de desembre, relatius a la finalització del contracte de concessió de la gestió del servei públic d'abastament d'aigua, a la reversió dels béns i instal·lacions, i a la pròrroga forçosa del servei.

La concessió atorgada a Mina fa 75 anys, va finalitzar el passat 9 de desembre. Amb la fi del contracte tots els béns i instal·lacions del servei han revertit a l'Ajuntament, i d'acord amb els acords del Ple municipal de pròrroga forçosa, actualment el servei el continua prestant Mina per un termini de 6 mesos, mentre l'Ajuntament decideix quina ha de ser la forma de gestió futura.

Amb aquesta resolució judicial, adoptada el 18 de gener, es manté la plena vigència i validesa de tots els acords, aprovats per una àmplia majoria del Ple municipal, amb l'objectiu de defensar l'interès públic i garantir la prestació del servei públic d'abastament d'aigua a Terrassa.

En l'auto, la jutgessa afirma que Mina no ha pogut acreditar que les condicions de la pròrroga forçosa aprovades per l'Ajuntament provoquin perjudicis a l'empresa. També afirma que Mina tampoc ha pogut acreditar cap perjudici per causa de la reversió a l'Ajuntament de tots els béns i instal·lacions del servei públic, que s'ha produït automàticament amb la finalització de la concessió.

L'auto conclou que Mina no ha pogut acreditar com pretenia aquests perjudicis, ni per aplicació de les condicions de pròrroga forçosa, ni per la reversió del béns, que s'han posat a la seva disposició per prestar el servei.

L'Ajuntament de Terrassa reitera que la titularitat del servei li correspon, i que continuarà treballant per defensar l'interès general, per garantir la prestació del servei, i per definir quina ha de ser la forma de gestió futura un cop finalitzat el període de prorroga forçosa.