El Nomenclàtor de la ciutat recupera el nom de l'escriptora i pensadora feminista Rosario de Acuña en una plaça de Terrassa

El nom de l'escriptora es va donar de baixa el 1987

Vista TerrassaL'alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, va signar un decret el passat 17 de maig per restituir el nom de Rosario de Acuña al Nomenclàtor de la ciutat, del qual es va donar de baixa el 2 de juny de 1987. D'aquesta manera, per tal d'atendre les necessitats derivades del desenvolupament de nous espais públics de la ciutat i facilitar-ne la localització, i vistes les propostes de la Comissió del Nomenclàtor d'Espais Públics de Terrassa, que es va reunir el 27 de març de 2019, d'acord amb els criteris bàsics d'actuació establerts per l'Ajuntament de Terrassa per a la designació d'espais públics de la ciutat, es restitueix el nom de Rosario de Acuña (Madrid, 1850 – Gijón, 1923), escriptora, pensadora, feminista, a la plaça situada entre el carrers de Núria, de València i d'Atenes.

El 10 de desembre de 1923, el Ple municipal de l'Ajuntament de Terrassa va aprovar una proposició de la Comissió de Governació de l'Ajuntament de Terrassa per la qual es proposava donar el nom de diverses personalitats a diferents carrers de la ciutat, entre ells el de l'escriptora Rosario de Acuña, el nom de la qual es va posar a un vial de la ciutat l'any 1924. L'any 1987, però, es va signar un decret d'Alcaldia de conformitat amb els criteris recollits pels acords de l'Ajuntament de Terrassa, adoptats en sessió plenària de data 29 d'agost de 1984, sobretot pel que feia a la normalització de noms de personatges i fets històrics de significació contrària a les institucions democràtiques. Entre els carrers afectats per aquest decret es trobava el carrer de Rosario de Acuña, al Districte 4. El nom d'aquest vial va ser canviat pel de Josep Trueta (cirurgià, Barcelona 1897-1977), nom que conserva en l'actualitat. Cal dir que en el decret de 1987, per error, va quedar registrat aquest vial amb el nom de Joaquim Trueta, error que va ser subsanat amb posterioritat.

La Comissió del Nomenclàtor d'Espais Públics de Terrassa va observar que no hi havia raons objectives per a aquest canvi de nom, per la qual cosa va proposar que, al mateix Districte 4, es restituís el nom de Rosario d'Acuña a la plaça anteriorment esmentada.

Rosario de Acuña i Villanueva (Madrid, 1 de novembre de 1850 - Gijón, 5 de maig de 1923), escriptora, pensadora i periodista, va ser considerada ja en la seva època com una de les més avançades avantguardistes en el procés d'igualtat social de la dona i l'home i en defensa dels drets de les persones més vulnerables en general. Nascuda en una família emparentada amb l'aristocràcia, el seu tarannà lliurepensador d'ideologia republicana i la seva provocadora producció teatral, la van convertir en una figura polèmica i en objectiu de les ires dels sectors més conservadors de l'Espanya de la segona meitat del segle XIX i primer quart del segle XX.