El nou Pla Especial de Ca n'Amat de la Muntanya proposa una reordenació més sostenible dels usos de la finca, coherent amb el territori i l'Anella Verda

El Ple d'abril valorarà l'aprovació de la proposta

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, celebrada ahir dilluns, ha acordat elevar a la consideració del Ple d'abril l'aprovació del text refós del Pla Especial de Ca n'Amat de la Muntanya (Masia Egara). Aquesta proposta recull les construccions que es poden conservar, ampliar i rehabilitar, com també els jardins que l'envolten, per convertir la finca en un establiment hoteler que complementi l'ús de restauració que ofereix actualment la Masia Egara. El Pla Especial s'adapta així al nou marc del planejament vigent que és la modificació puntual del POUM en l'àmbit de l'Anella Verda i el Pla Especial i Catàleg de Masies de l'Anella Verda, ambdós publicats al DOGC el 28 de febrer de 2020, i dóna compliment a la resolució de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona de 6 de novembre de 2020. D'aquesta manera, es proposa una reordenació més sostenible dels usos de la finca, coherent amb el territori i l'Anella Verda.

L'àmbit afectat contempla tota la finca, de 275,68 ha, si bé l'element principal de l'ordenació urbanística se centra al voltant de la masia, de 19,12 ha. Aquest Pla Especial contempla, en concret:

  • Conservar i rehabilitar els edificis catalogats mantenint el seu ús actual (Masia i annexos contigus).
  • Reordenar el conjunt d'edificis de Ca n'Amat de la Muntanya, amb la consolidació, rehabilitació i ampliació de part dels edificis auxiliars i l'enderroc de la resta d'edificacions en desús. Respecte el document previst inicialment, el nou Pla Especial redueix de forma molt substancial les possibilitats d'ampliació i el nombre d'habitacions del nou ús hoteler.
  • Recuperar la part dels jardins, de disseny centenari, que envolten el conjunt de la Masia i rehabilitar elements d'urbanització existents (murets de pedra, escales i tanques), plantació vegetal i dotació de noves instal·lacions d'aigua i llum.

 

Una masia protegida

Ca n'Amat de la Muntanya és una masia protegida com a bé cultural d'interès local, que està situada a 2,4 km al nord-oest del nucli urbà de Terrassa a peu de la ctra. B-122 (Terrassa-Rellinars) i que fa anys que acull activitats de restauració i celebració d'esdeveniments. Coneguda com a Masia Egara, data originalment del segle XIV, i sempre ha estat de la mateixa família que, primer, es va dedicar a l'agricultura i després al tèxtil. La seva edificació principal té un reconegut valor històric, com també els jardins que l'envolten, ja que van ser dissenyats fa més d'un segle. Les diverses construccions adjacents estan vinculades al passat agrícola de la finca.

Si és aprovat en sessió plenària, l'acord d'aprovació definitiva correspondrà a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona.