El Pla d'Emergència Municipal recull les actuacions a seguir davant un incendi forestal

L'Ajuntament ha organitzat una sessió sobre prevenció d'incendis i autoprotecció, oberta a tota la ciutadania, avui a les 18 h a la sala d'actes del Centre Cívic President Macià

L'Ajuntament de Terrassa disposa del Pla d'Emergència Municipal que recull la organització i gestió d'una emergència derivada d'un incendi forestal. Un dels principals que recull el Pla és informar a la ciutadania sobre el risc per tal d'autoprotegir-se en cas de trobar-se davant aquesta situació.

Per aquest motiu, avui dijous, 13 de juny, a les 18h, l'Ajuntament ha organitzat una sessió informativa sobre prevenció d'incendis i autoprotecció en emergències per incendi forestal, amb possibles afectacions a residències fora del nucli urbà, tals com barris perifèrics i masies aïllades limítrofes amb la zona forestal. La sessió comptarà amb la benvinguda per part de la regidora de Protecció Civil, Patricia Reche; és durà a terme a la sala d'actes del Centre Cívic President Macià i serà oberta a tota la ciutadania.

A la sessió, que comptarà amb la participació del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, l'ADF, el cos d'Agents Rurals, la Policia Municipal i Protecció Civil, es tractaran temes relacionats amb el procediment i funcionament del dispositiu de seguretat, els grups d'intervenció i d'ordre, així com la conducta que ha de seguir la ciutadania amb les instruccions que Bombers, Policia i Protecció Civil puguin fer davant un cas d'emergència.

A més, s'informarà que cadascuna de les urbanitzacions o nuclis de població del terme municipal de Terrassa disposa d'un quadern sobre prevenció i comportament davant d'un foc així com les vies d'evacuació a utilitzar un cop validades pels serveis d'emergències, en cas necessari.

Aquests documents es poden descarregar a www.terrassa.cat/pla-de-prevencio-a-les-urbanitzacions-ppu

 

Altres eines de prevenció

Per tal de minimitzar les conseqüències d'un incendi forestal, l'Ajuntament de Terrassa disposa del Pla de Prevenció d'Incendis Forestals, on es recullen les accions a prendre en el terme forestal destinades al manteniment de camins de la xarxa bàsica de prevenció i vigilància, punts d'aigua i altres actuacions per a la preservació del medi natural.

Una altra eina són els plans de Prevenció per a les Urbanitzacions (PPU), redactat conjuntament amb la Diputació de Barcelona. Es tracta d'una eina de planificació i gestió de les mesures a tenir en compte per evitar els efectes dels incendis forestals establertes a la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

L'Ajuntament, a través del Servei de Protecció Civil, compta amb la col·laboració de l'Agrupació de Defensa Forestal de Terrassa (ADF) i dels Voluntaris Forestals de Terrassa, que treballen per la prevenció d'incendis forestals i la protecció del medi natural, no només a través d'accions directes al bosc sinó també potenciant l'educació i sensibilització ambiental dels terrassencs per augmentar el seu coneixement de l'entorn i reduir el risc d'incendis forestals.

Per a més seguretat, la Federació d'ADFs del Vallès Occidental ha instal·lat càmeres de vigilància d'incendis a diferents punts de la comarca i, properament, està previst que s'instal·lin al nou edifici dels ADF de Terrassa de Els Bellots. Aquestes càmeres, enfocades a l'espai forestal, tenen l'objectiu de detectar de manera prematura els conats d'incendi. Les imatges de les càmeres són en obert i la ciutadania les pot consultar en diferit (amb 10 minuts de retard) a través del portal web de les ADF www.vigilant.cat