El Ple aprova el nou Pla de Promoció de la Bicicleta per als propers tres anys

És un instrument estratègic per potenciar i fomentar l'ús de la bicicleta com a mitjà de desplaçament quotidià a la ciutat

PedaladaEl Ple municipal ha aprovat avui per unanimitat el nou Pla de Promoció de la Bicicleta, amb l'horitzó marcat a l'any 2025. El document, elaborat conjuntament amb l'Associació BiciTerrassa Club (BiTer), promou la realització de diverses iniciatives per donar visibilitat a l'ús de la bicicleta i demostrar la seva capacitat d'adaptació i bondat en l'àmbit urbà. El document recull un total de 17 accions que han de permetre avançar cap a l'objectiu de fomentar la bicicleta com a mitjà de desplaçament habitual a la ciutat. El Pla de Mobilitat Urbana (PMU) defineix les estratègies i accions a desenvolupar als propers anys per millorar la mobilitat de la ciutat i entre les seves principals línies d'actuació es recull la d'impulsar polítiques per fomentar l'ús de modes de mobilitat més sostenibles, com la bicicleta.

La tinenta d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Lluïsa Melgares, ha destacat que «el nou Pla és un instrument estratègic per a la potenciació i el foment de l'ús de la bicicleta com a mitjà de desplaçament quotidià a la ciutat de Terrassa, que hem treballat de la mà de l'associació BiTer». Per a Melgares, «aquest instrument ens ha de permetre fer un pas endavant més en la construcció d'un nou model de ciutat per viure millor, preservar el medi ambient i combatre la crisi climàtica, que ha d'implicat canvis i el compromís de tothom en àmbits com la mobilitat. Perquè els modes actius de transport, entre ells la bicicleta, han de guanyar protagonisme en aquesta transformació».

Vuit de les 17 iniciatives del Pla es destinen a promocionar l'ús de la bicicleta en els col·lectius de població més específics i de característiques més determinades, entre els quals destaca la població escolar i el col·lectiu de població treballadora. Destaquen accions com l'Ambicia't a l'institut o Ambicia't a la feina, les sessions formatives d'educació viària en bicicleta a les instal·lacions del centre comercial Decathlon o el programa En bici sense edat. Aquesta iniciativa vol retornar la capacitat d'anar amb bicicleta a la gent gran, tenint en compte les dificultats de mobilitat d'aquest col·lectiu gràcies a l'ús dels rickshaws, un tipus de bicicleta amb el qual no solament es pot oferir a la gent gran la possibilitat de tornar a anar en bicicleta, sinó a més, d'establir una connexió intergeneracional entre ciclista i passatger/a.

El document també aposta per augmentar la flota de bicicletes municipals, posant a disposició del personal dels diferents centres de treball de l'organització municipal unes bicicletes per tal de facilitar i estimular l'ús de la bicicleta com a mitjà de desplaçament laboral.

Les altres nou accions del Pla s'adrecen al conjunt de la població. En aquest àmbit, destaca el punt que contempla l'ampliació i eliminació de discontinuïtats, una iniciativa que consisteix en ampliar l'àrea destinada per les bicicletes a la ciutat. Així mateix, es proposa resoldre les discontinuïtats que es troben al llarg de les possibles rutes a la ciutat, destinades a la circulació en bicicleta. L'objectiu d'aquesta acció es reequilibrar l'espai públic, donant més espai als mitjans no motoritzats i millorar les xarxes de transport per fer-les segures, accessibles, confortables i ben connectades.

Aparcaments segurs i foment de la bici elèctrica

El Pla també contempla la construcció de nous aparcaments segurs per a bicis a les estacions i la realització de la campanya Puc anar pel centre del carril, que vol sensibilitzar la ciutadania sobre el fet que les bicicletes poden circular pel centre dels carrils de circulació per garantir la seva seguretat, i el seu dret a circular per tots els carrers de la ciutat com qualsevol altre vehicle. També pretén prevenir i actuar en situacions d'assetjament a ciclistes per part de persones conductores de vehicles motoritzats.

La mobilitat en bicicleta té un potencial elevat però, tot i això, en alguns trajectes ha de superar pendents clarament superiors al 5%. És en aquest marc que resulta convenient la promoció de la bicicleta elèctrica i, per aquest motiu, el Pla planteja diverses actuacions per fomentar-les, com ara la possibilitat de crear aparcaments de bicicletes elèctriques amb punts de recàrrega en els aparcaments per a bicicletes d'alta capacitat a les estacions de ferrocarril i en els principals pols de mobilitat.

Un altre punt important del document és el referent a seguir potenciant el Biciregistre per tal de minimitzar el robatori de bicicletes a la via pública; o l'habilitació per a la conducció de grups, una activitat formativa impartida per la Policia Municipal, que habilita a persones que, com les de l'associació BiTer, desenvolupen tasques de guia i conducció de grups de ciclistes per la via pública sota els paràmetres de màxima seguretat en el desplaçament, en la garantia de la plena convivència amb la resta d'usuaris de la via.

El Pla preveu igualment fomentar les sortides amb bici, tan urbanes com per l'Anella Verda; incloure la bicicleta en els actes festius que se celebren a la ciutat; el programa Terrassa Bike Experience, per formar a les persones que vulguin incorporar la bicicleta a la seva vida quotidiana mitjançant un acompanyament personalitzat amb classes teòriques i pràctiques; una campanya de comunicació i diverses activitats de promoció de la bicicleta.

Les 17 accions del Pla són:

 1. Ambicia't a l'institut
 2. Educació viària en bicicleta
 3. Campanya "Puc anar pel centre del carril"
 4. Habilitació per a la conducció de grups
 5. Terrassa Bike Experience
 6. Flota de bicicletes municipals
 7. Ampliació i eliminació de discontinuïtats de l'espai per a la bicicleta
 8. Sortides amb bici (urbanes i per l'Anella Verda)
 9. Ambicia't a la feina
 10. Bicicleta elèctrica
 11. Bicicleta i festa
 12. Biciregistre i prevenció de robatoris
 13. En bici sense edat
 14. Activitats de promoció de la bicicleta
 15. Campanya de comunicació
 16. Aparcaments segurs a les estacions
 17. Adhesió a l'Estratègia catalana de la bicicleta

Adhesió a l'Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025

El Ple també ha aprovat una de les accions incloses en el Pla de Promoció de la Bicicleta, com és l'adhesió de Terrassa a l'Estratègia Catalana de la bicicleta 2025, amb l'objectiu de col·laborar amb la resta d'institucions per assolir l'objectiu del 8% de l'ús de la bicicleta a Catalunya el 2025.

El Govern de la Generalitat va aprovar el 5 de novembre de 2019, mitjançant l'Acord GOV/160/2019, l'Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025 com a full de ruta per tal d'impulsar decididament el paper de la bicicleta en la transformació necessària de la mobilitat.

L'estratègia pretén establir eines de planificació i desenvolupament, promoció i formació per a impulsar l'ús de la bicicleta com a mode de transport actiu i sostenible, tant per motius de mobilitat quotidiana com pel lleure, l'esport i el turisme. Per altra banda, vol unir forces en pro d'una Catalunya pedalable i pedalada.

L'Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025 neix com un full de ruta del Govern de la Generalitat de Catalunya, obert a l'adhesió de la resta d'administracions, institucions, empreses i organismes amb incidència en les polítiques en favor de la bicicleta.