El Ple municipal aprova el nou Pla d'accessibilitat en els àmbits de l'espai públic i el transport

El document és un instrument de promoció de l'accessibilitat que identifica les barreres arquitectòniques, proposa solucions, fa un pressupost i estableix un programa per a la seva progressiva eliminació

El Ple municipal ha aprovat avui per unanimitat el nou Pla municipal d'Accessibilitat, en els àmbits de l'espai públic i el transport a la ciutat. Es tracta d'un instrument de treball que marca els principals reptes que planteja el municipi en l'àmbit de la promoció de l'accessibilitat. Aquest document recull i identifica les barreres arquitectòniques en l'espai públic i també en el transport urbà; alhora en proposa solucions, en fa un pressupost i estableix un programa d'execució per a la seva progressiva eliminació, de manera que Terrassa pugui esdevenir en un futur un municipi plenament accessible, d'una manera racional i planificada. La regidora d'Accessibilitat, Mònica Polo, recorda que «l'actual Programa de Govern municipal recollia la necessitat de redactar un nou Pla d'accessibilitat per tal de tenir un coneixement actual de les necessitats que presenta la nostra ciutat en aquest àmbit. Aquest document ens permetrà programar les prioritats envers l'accessibilitat universal i planificar les pròximes actuacions en l'espai públic i també en l'àmbit del transport».

Des de fa anys, Terrassa està impulsant diverses actuacions per aconseguir superar totes les barreres i divisions que puguin afectar la vida de les persones. L'Ajuntament entén l'accessibilitat d'una manera global i no només com un dret perquè les persones amb capacitats diverses puguin participar amb igualtat d'oportunitats, sinó com un bé per al conjunt de la ciutadania, que també es podrà beneficiar d'una ciutat més accessible, amable i acollidora. 

El Pla d'Accessibilitat local ha comptat amb la col·laboració directa de la Diputació de Barcelona i el treball de camp pertinent, les reunions i la redacció del document han suposat dos anys de feina. El Pla ha estat redactat per Arquitectura i accessibilitat SLPU, i supervisat pels tècnics de la Secció d'accessibilitat de l'Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local de la Diputació de Barcelona, conjuntament amb l'Oficina d'accessibilitat de l'Ajuntament.


Anàlisi de l'espai públic

El Pla recull diverses dades recollides en l'espai públic com l'estat d'urbanització i tipus de secció del carrer, l'amplada de les voreres, les pendents, les característiques del paviment, la senyalització relacionada amb l'accessibilitat i les característiques de rampes, escales, reixes, passos de vianants i mobiliari urbà, entre d'altres. D'aquesta anàlisi se'n desprèn que un 27% de les voreres són accessibles o adaptades, un 11% són inaccessibles pel pendent i un 62% són convertibles, és a dir, que es poden intervenir per a millorar-les i fer-les accessibles. 

També s'han analitzat espais de tractament especial com places i parcs recollint la següent informació: itinerari d'accés, itineraris interiors, desnivells i canvis de cota, paviments, senyalització de l'espai i característiques del mobiliari urbà. De les 10 zones analitzades, un 40% de l'espai és accessible, mentre que el 60% restant és convertible. Segons recull el mateix pla, l'execució de les millores a l'espai públic recollides en el document suposen una inversió total de 27.501.203,52 euros. 

Pel que fa a l'àmbit del transport, s'han analitzat les parades d'autobús, taxi i reserves genèriques d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda. En tots els casos, s'han identificat i analitzat el seu grau d'accessibilitat i s'han proposat solucions a realitzar per a corregir les mancances detectades. En aquest àmbit, cal destacar que pel que fa a les parades de bus, un 59% són accessibles i un 41% es poden millorar. Respecte les parades de taxi, un 56% són accessibles i un 44% convertibles; i pel que fa a les reserves d'aparcament a la ciutat, un 65% són accessibles i un 35% no. La millora de l'accessibilitat al transport públic urbà no està quantificada al Pla.