El projecte de Patis Oberts es reprèn a Terrassa

Set centres educatius de la ciutat obriran els seus patis el 3 de juliol

Patis ObertsEls patis de set centres educatius de la ciutat s'obriran el proper dia 3 de juliol per optimitzar el seu ús i oferir-se a la ciutadania com a recurs de dinamització social i territorial, potenciant la seva vessant educativa i social, possibilitant el desenvolupament d'activitats d'entorn i establint un nou espai de trobada i lleure alternatiu, segur i de proximitat. Hores d'ara, ja hi ha obert el pati de l'Escola Roc Alabern, finançat amb pressupost del Pla de Barris de la Maurina, que l'any vinent s'incorporarà al pressupost d'aquest projecte, per tant el projecte contempla l'obertura de vuit patis en total.

L'objectiu del projecte es poder obrir el pati d'una escola, com a mínim, per districte entre els mesos d'abril i octubre, tot i que per a aquest exercici, en què s'inicia el projecte, es preveu l'obertura del 3 de juliol al 31 d'octubre, en horari de dilluns, dimecres i divendres de 18 a 20 h, i dissabtes, diumenges i festius de 16 a 20 h (de 17 a 21 h durant el mes de juliol). A l'agost, el pati romandrà tancat. Les entitats que dinamitzaran els patis disposaran de tres hores setmanals addicionals de coordinació i programació per pati. En qualsevol cas, aquesta proposta inicial s'ajustarà a les necessitats i realitats concretes que es vagin observant a cada pati.

D'aquesta manera, el consistori vehicula la proposta de resolució aprovada al Ple de l'Ajuntament en data 25 de febrer de 2016 i presentada pel grup municipal ERC-MES. Cal destacar que, amb anterioritat a aquest projecte, a la ciutat ja hi ha hagut altres experiències de patis oberts, la més destacable de les quals ha estat a l'Escola Roc Alabern, on actualment Creu Roja porta a terme un projecte ben valorat per part de les persones usuàries, de l'entitat i de l'Ajuntament, encara actiu gràcies al finançament del Pla de Barris de la Maurina.

L'acció pretén la dinamització dels entorns de les escoles, alhora que ofereix resposta a necessitats detectades d'infants i joves mancats d'espais per portar a terme activitats lúdiques i de lleure. El projecte també potenciarà la territorialització positiva dels espais públics i donarà resposta als problemes socials que es poden presentar en el territori entre infants i joves, col·laborant a mitigar la segregació escolar.

Així, la idea no és només l'obertura de l'espai, sinó la seva dinamització positiva, inclòs el treball de la problemàtica concreta que a cada districte es pugui donar. El projecte contempla un servei de dinamització de cada pati que ofereixi un espai de joc segur a infants i adolescents, amb l'objectiu de donar suport i potenciar l'estructuració i el desenvolupament de la seva personalitat, la socialització i l'adquisició d'aprenentatges bàsics.

Després d'analitzar experiències similars d'altres municipis que ja tenen en marxa projectes similars, com Sabadell o Barcelona, el Servei d'Educació municipal aplicarà en aquests espais un model molt obert que permeti flexibilitzar el projecte i adaptar-se a les necessitats de cadascun dels barris i centres educatius.

La selecció dels set centres que participaran en aquest projecte s'ha fet a través d'un procés participatiu després d'obtenir el consens del màxim d'agents possibles d'acord amb el Pla Educatiu d'Entorn dels territoris i dels Consells de Districte. Entre els criteris per fer la selecció de centres ha primat que el centre estigués interessat en el projecte i volgués tirar-ho endavant, a banda d'aspectes com el de prioritzar els centres d'ensenyament públic, els centres d'alta complexitat o els que ja hagin desenvolupat anteriorment el projecte.

La proposta que ha sorgit a partir de l'aplicació d'aquests criteris i validada per les Comissions del Pla Educatiu d'Entorn i els Consells de Districte ha estat la següent:

  • Districte 1: Escoles Lanaspa Giralt i Agustí Bartra
  • Districte 2: Escola Mare de Déu de Montserrat
  • Districte 3: Escola President Salvans
  • Districte 4: Escola Roc Alabern, on el pati obert ja està en funcionament
  • Districte 5: Marià Galí
  • Districte 6: Escola Font de l'Alba
  • Futur Districte 7: Institut Egara

Les entitats que s'encarregaran de dinamitzar els patis estan consolidades al territori des de la perspectiva social, atès que els usuaris i usuàries d'aquestes entitats possiblement s'acabaran convertint també en els i les principals usuaris i usuàries dels patis.

Així, les entitats seran: al pati de l'Escola Agustí Bartra (Districte 1) el Grup de Colònies Ca n'Anglada; al pati de l'Escola Montserrat (Districte 2) el Centre d'Esplai Tremola; al pati de l'Escola President Salvans (Districte 3) l'Associació Educativa Can Palet; al pati de l'Escola Font de l'Alba (Districte 6) l'Esplai La Fàbrica de Can Tusell; i als patis de les escoles Lanaspa, Marià Galí i l'Institut Egara (districtes 1, 5, i futur 7) es treballarà amb Creu Roja, actual entitat gestora del pati de l'Escola Roc Alabern al Districte 4.

El pressupost per a aquest projecte ha estat de 43.100 euros per als set patis que s'inicien aquest any, pressupost que inclou el pagament a les entitats contractades, les adequacions necessàries d'aquests espais per evitar problemes de seguretat o manteniment, i una petita reserva per comprar material per a cadascun dels patis, inclòs material per al pati de l'Escola Roc Alabern, que s'incorporarà el proper exercici i quedarà definitivament inclòs en el finançament d'aquest al projecte.