El projecte En Trajecte, del Servei de Joventut i Lleure infantil, vol millorar l'ocupabilitat de 32 joves

Hi poden participar joves de 16 a 20 anys que han quedat al marge del sistema educatiu però volen reprendre la seva formació

Un total de 32 joves participaran en la tercera edició del projecte En trajecte 2017, gestionat pel Servei de Joventut i Lleure Infantil de l'Ajuntament de Terrassa, que comença demà i es durà a terme de febrer a juny, en horari de matí, a la Casa Baumann (avinguda de Jacquard, 1). El programa vol millorar els factors que incideixen en l'ocupabilitat dels i les joves d'entre 16 i 20 anys que per diversos motius han quedat al marge del sistema educatiu, però que mostren un interès per continuar formant-se. Es tracta d'un recurs preventiu contra una possible desvinculació dels i les joves del camp laboral i del camp formatiu, que pretén incentivar la descoberta vocacional i estimular el retorn al sistema educatiu dels i les participants en el projecte.

En trajecte s'articula mitjançant sessions de treball, amb un total de 90 hores d'acció grupal i 10 hores d'acompanyament individual per a cada jove. Els i les joves poden definir així el seu itinerari formatiu i professional a curt i mig termini, enfortint les seves competències bàsiques, millorant l'autoconeixement i oferint-los eines i recursos personals per tal de definir la seva trajectòria vital amb el màxim de garanties.

Les activitats que es duran a terme comprenen des de tècniques de dinamització de grups, a visites a serveis municipals i entitats de la ciutat, tallers de percussió corporal i de circ, un curs de primers auxilis o un taller d'emprenedoria, entre d'altres.

En les dues primeres edicions del projecte hi van participar un total de 62 joves. La majoria havien estat entre 6 mesos i un any desvinculats del món acadèmic o formatiu. D'aquests, en finalitzar el projecte un total de 48 s'hi van reincorporar a través de Cicles Formatius de Grau Mig, cursos diversos i Programes de Formació i Inserció, principalment.