El servei d'autobús urbà de Terrassa obté la millor nota en l'enquesta de satisfacció des de 2002

Les persones usuàries el valoren amb un 7,8 sobre 10, destacant la puntualitat, la seguretat, la freqüència de pas i la incorporació de nous vehicles a la flota

El servei d'autobusos de transport públic urbà, que gestiona Transports Municipals d'Egara S.A. (TMESA), ha obtingut en el darrer Estudi de Satisfacció, corresponent a l'exercici de 2017, la millor nota per part de les persones usuàries des de l'any 2002, ja que han atorgat un 7,8 sobre 10. L'estudi s'ha realitzat  a partir de 600 persones entrevistades a l'interior del bus, a totes les línies i a diferents franges horàries del dia. La percepció de millora que la ciutadania té del transport públic, i en especial de la xarxa d'autobusos urbans, també va quedar palesa al Baròmetre de la Ciutat 2018, on va ser un dels aspectes millor valorats, ja que va obtenir una nota mitjana per sobre del 7.

A l'enquesta de satisfacció, les persones usuàries han considerat que la puntualitat, la seguretat, la freqüència i el trajecte són aspectes fonamentals del servei. Les millores introduïdes per TMESA relatives a la informació a les parades, la conducció sense brusquedats, la freqüència de pas, la capacitat dels autobusos, la incorporació de nous vehicles, la comoditat, la puntualitat, la freqüència i la neteja han estat ben valorades per la ciutadania. Altres qüestions que han puntuat a l'alça són l'atenció personal rebuda a l'oficina de mobilitat del carrer de l'Iscle Soler i el compromís de TMESA amb el medi ambient. Les línies L7, L9 i L6 han estat les que han obtingut millor nota per part de les persones usuàries.

 

Dones en actiu amb títol integrat

De l'enquesta es desprèn que el perfil tipus de persona usuària és el d'una dona, resident a Terrassa, que està en actiu, que fa 6 anys que es desplaça en autobús i que utilitza un títol integrat. La població en actiu és el col·lectiu majoritari, seguit dels estudiants i els jubilats. El 71% agafa el bus quasi cada dia, la majoria per anar a treballar seguit dels que es desplacen per la ciutat per fer gestions personals i per anar al lloc d'estudi, tot i que gairebé la meitat dels enquestats reconeix tenir un vehicle alternatiu per a fer els trajectes que habitualment fan en autobús. A més, 9 de cada 10 es mostren partidaris de no canviar de mitjà de transport si tingués una altra opció.

 

Els títols més utilitzats

Set de cada deu persones enquestades reconeixen que utilitzen la informació horària facilitada per TMESA. Els títols integrats d'ATM, que permeten la utilització de diferents mitjans de transport per fer un desplaçament amb un títol únic, són els més utilitzats, amb un 42,3%. Li segueix la T-25 (30%), la T-Blanca (13%) i la T-16 (5%). El bitllet senzill és utilitzat pel 7,5%.

L'Ajuntament regula les tarifes del bitllet senzill, la T-25 i la T-Blanca. La T-25 permet viatjar amb un preu més reduït que el bitllet senzill (34%), mentre que en el cas de la T-Blanca és del 88%. En aquest sentit, TMESA manté les tarifes pràcticament invariables des de l'any 2013.

 

Un total de 12,6 milions de viatgers

L'any passat, TMESA va transportar un total de 12.663.260 viatgers, la qual cosa representa un 3.97% més que 2016. El Ple de febrer de l'Ajuntament de Terrassa va aprovar la compra de 10 vehicles híbrids, que se sumen als 15 que es van incorporar al juliol de l'any passat i que s'inclouen dins el programa de renovació constant de la flota de 65 unitats.

TMESA és una empresa mixta, amb participació del 80% de CTSA (del grup Avanza-ADO) i el 20% de participació de l'Ajuntament de Terrassa. La companyia gestiona el servei de transport públic de viatgers a la ciutat des de 1989.