El Servei de Consum augmenta la seva activitat de consultes un 57% durant el 2021

Les temàtiques que més preocupen a les persones consumidores són l'electricitat, el comerç electrònic i el gas

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de l'Ajuntament de Terrassa va realitzar al llarg del passat 2021 un total de 4.266 atencions presencials, telefòniques i per correu electrònic. Això suposa un augment promig del 57% en les atencions, un increment de gairebé el doble d'usuaris d'un exercici per l'altre. Les temàtiques que més preocupen a les persones consumidores són, segons el nombre de consultes rebudes: l'electricitat, el comerç electrònic i el gas. Es tracta de les mateixes temàtiques que a l'exercici de 2020, però amb un clar increment quant al nombren de consultes realitzades, passant de 478 a 1.205 en tan sòls un any de diferència.

La tinenta d'alcalde de Promoció econòmica i Projecció de la ciutat i regidora de Consum, Núria Marín, ha volgut posar en valor la importància del servei en en la situació socioeconòmica actual, i ha assegurat que «durant la crisi sanitària, el Servei de Consum ha estat al costat de les persones consumidores per assessora-les i acompanyar-les en les reclamacions derivades de les afectacions en l'àmbit de consum. La complexitat del moment va servir per consolidar l'atenció i la tramitació telemàtica, fet que ha permès agilitzar la prestació del servei i assumir l'augment de consultes d'informació que s'han produït, tot i l'accentuació en la complexitat de tràmits derivada dels nous hàbits de consum. Per aquest motiu, de cara al 2022 el Servei de Consum té com a prioritat seguir potenciant aquests canals, així com, la mediació i l'arbitratge com a eines que ens permeten estar al costat de la ciutadania i ajudar en la resolució de conflictes que se'n puguin derivar».

Cal destacar que el Servei de Consum ha estat actiu durant la pandèmia, prestant servei presencial a la ciutadania a través de cita prèvia, així com també telefònica i telemàticament durant el període de confinament. La comparativa de resultats de l'any 2019 amb les dades de 2020 i 2021 denota l'impacte de la crisi sanitària en l'economia, ja que en termes generals es fa patent un descens pronunciat, d'un 55%, entre les 7.963 consultes ateses l'any 2019 i les 3.567 que es van atendre el 2020, tot i no interrompre el servei d'atenció a les persones consumidores. L'indicador que més ha augmentat l'any 2021 respecte el 2019 són les consultes realitzades a través de correu electrònic, que s'han incrementat un 99%, un canal de comunicació amb l'administració pública que ha arribat per quedar-se. Aquestes dades suposen una recuperació substancial de l'activitat del Servei, que s'apropa a xifres prepandèmia i que demostrarien l'estimulació del mercat de consum després de la forta sacsejada patida al primer trimestre de 2020.

 

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) ha augmentat la seva activitat en un 57%. En concret, les consultes telefòniques són les que han presentat un major augment, representant un 77% més respecte de 2020, amb 4.266 atencions realitzades. Les consultes presencials han augmentat en un 33% respecte l'any 2020, amb 228 atencions. Les consultes per correu electrònic s'han mantingut bastant estables, amb un augment del 14%, que suposa 134 consultes més que l'any anterior. En total, durant l'any 2021 s'han enregistrat 5.610 consultes ateses.

Pel que fa a la temàtica d'aquestes consultes, la que ha patit un major creixement és la referent a electricitat, que ha augmentat en un 242%, amb 707 consultes enregistrades el 2021. Els augments més notoris, han estat a les categories de reparació d'electrodomèstics (217%), post venda de mobles (207%) i venda de mobles (192%).

Les queixes han augmentat en un 9% a l'exercici 2021, mentre que les denúncies de consum han augmentat un 244%.

 

Junta Arbitral de Consum de Terrassa

Pel que fa a la Junta Arbitral de Consum de Terrassa (JACT), les adhesions no han experimentat cap creixement, i s'han mantingut en 915, igual que a l'any 2020. Les sol·licituds d'arbitratge han mostrat un lleu augment d'un 6%, arribant a materialitzar-se en 53 arbitratges, un 657% més que l'any 2020. Les mediacions han experimentat també un notable augment del 24%, amb un total de 925 en aquest últim exercici.

Les temàtiques tractades per la Junta Arbitral de Consum de Terrassa, bàsicament es centren en les categories d'electricitat (114) i gas (51).

 

Setmana del Consum

La setmana del consum ha aterrat un any més a la ciutat de la mà del Servei municipal de Consum amb un seguit d'activitats, que s'han celebrat del 14 al 18 d'abril, amb l'objectiu de promoure un consum responsable, sostenible, saludable i de proximitat, tot vetllant pels drets de les persones consumidores. A través de la Ràdio Municipal de Terrassa, cada dia s'ha realitzat una entrevista a càrrec del Servei de Consum sobre diversos temes d'actualitat en la matèria, així com un sorteig diari d'un àpat per a dues persones en un dels cincs restaurants adherits a la campanya.