Els Serveis d'Atenció Domiciliària acompanyen 698 persones en el tràmit de la tarifa social de l'aigua

La campanya de suport s'ha adreçat a persones usuàries del servei d'ajut a domicili, teleassistència i àpats a domicili

Els Serveis d'Atenció Domiciliària (SSAD) dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Terrassa ha tancat la campanya de suport a persones susceptibles a l'aplicació de la tarifa social de l'aigua, que va iniciar a principis de 2016, després de tramitar la tarifa social de l'aigua en 698 llars amb persones usuàries d'algun dels seus serveis: ajut d'atenció a domicili, teleassistència i àpats a domicili. En el 70% d'aquests 698 casos tramitats, els SSAD ha desenvolupat una tasca integral de detecció, informació i tràmit final amb la companyia subministradora. En l'altre 30% dels casos, la feina del SSAD ha finalitzat en la fase de preparació de la documentació i ha estat la família de la persona usuària la que ha lliurat la sol·licitud.

Des dels SSAD s'han detectat en aquest últim any un total de 952 possibles usuaris susceptibles a l'aplicació de la tarifa reduïda de l'aigua, que suposa el descompte del 90% en la quota de servei per als dos primers trams de consum, és a dir, fins a 30m3 al trimestre. En 254 de les 952 llars detectades com a possibles usuàries, no s'ha pogut aplicar la tarifa social. Els motius són diversos, segons els casos, i van des de canvis de la situació personal en el moment de la visita, a la modificació d'ingressos, l'empadronament de nous membres al domicili, situacions de baixa del servei per canvi de municipi o l'ingrés en un centre residencial.

Per districtes, on més persones beneficiàries s'han registrat és el Districte 6, amb un total de 148; el segueix el Districte 5, amb 133, i el Districte 3, amb 115. Del Districte 1 s'han tramitat 106 tarifes socials; del Districte 4, 104 tràmits; i del Districte 2, 92.

Per poder beneficiar-se d'aquesta bonificació és necessari que la persona sol·licitant estigui empadronada al domicili i disposi d'uns ingressos màxims d'11.154,82 euros, en el cas d'un sol resident; de 15.616,75 euros, per a dos residents; o de 20.078,68 euros, en situacions de 3 o més residents.

El Ple de l'Ajuntament de Terrassa de desembre de 2012 va aprovar l'aplicació d'una tarifa social per a aquelles famílies més vulnerables, consistent en una reducció del 90% de la quota de servei, per als dos primers trams de consum. Atès que l'objectiu de la tarifa social és contribuir a garantir l'accés al subministrament d'aigua a la població en situacions de vulnerabilitat econòmica i social, l'any 2014 es va ampliar el col·lectiu d'usuaris que hi tenien accés i, posteriorment, el 26 de febrer de 2015, l'Ajuntament en Ple va aprovar una nova modificació dels requisits per accedir a la tarifa social d'abastament d'aigua, que va entrar en vigor l'1 de juliol de 2015 i que va ampliar, encara més, aquest col·lectiu.