Els Serveis Socials redueixen a 15 dies el temps d'espera de la primera acollida no urgent

La mesura permet equilibrar les demandes entre territoris a través d'una primera atenció telefònica que permetrà esponjar les llistes d'espera

Edifici de Glòries

L'Ajuntament de Terrassa està treballant per reduir la llista d'espera en la primera acollida dels Serveis Socials municipals amb l'objectiu de reduir el temps d'espera a tota la ciutat i garantir que tots els usuaris i usuàries puguin ser atesos amb els mateixos terminis, sense importar el districte de residència.

Fins al moment, la llista d'espera per a una primera acollida, per a situacions no urgents, podia oscil·lar entre 15 i 45 dies, en funció del districte. D'aquesta manera, fruit del treball de coordinació de tots els districtes, el servei d'acollida socialitzada de la ciutat en cap cas atendrà aquestes demandes en un termini superior als quinze dies. Aquesta primera atenció serà telefònica, de manera que si es resol la demanda, sigui d'informació o per a la realització d'algun tràmit, no caldrà que la persona sigui atesa presencialment. Amb tot, si la situació requereix un seguiment, es vincularà la persona amb el seu districte de referència, on se li donarà cita prèvia.

D'altra banda, cal destacar que els Serveis Socials municipals compten amb una persona de guàrdia a cadascun dels districtes per atendre tots els temes urgents que puguin sorgir diàriament, ja sigui per emergències habitacionals, d'alimentació o violència, entre d'altres.

Arran de les diferents crisis econòmiques i sanitàries que s'han viscut els darrers anys, els Serveis Socials han treballat amb una pressió superior a causa del creixement de les llistes d'espera i és per això que l'Ajuntament ha volgut equilibrar les demandes entre territoris. "Aquest canvi serà molt positiu per a la ciutadania i per als i les professionals dels Serveis Socials, que els últims mesos estan tornant a treballar de forma intensa i amb una gran quantitat de situacions complicades", segons explica el tinent d'alcalde de Drets Socials, Noel Duque, que afegeix que "la mesura permetrà donar aire a les llistes d'espera, així com a tot el personal de primera línia de l'Ajuntament".

La iniciativa compleix amb un dels eixos del Programa de Govern en què es destaca que cal avaluar el model de processos i procediments dels Serveis Socials per a adaptar-los a les noves necessitats socials.