En marxa les obres de reparació dels murs de l'endegament de la riera del Palau i del torrent de Vallparadís, a càrrec de l'ACA

L'objectiu del projecte, amb un cost de 598.910 euros i un termini previst de 4 mesos, és la reconstrucció dels danys produïts pels aiguats del 2012 i 2013

Avui comencen els treballs de reparació dels murs de l'endegament de la riera del Palau i del Torrent de Vallparadís, unes obres contractades per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). L'objectiu de l'actuació és la reconstrucció dels danys produïts en els murs de la riera de Palau i del torrent de Vallparadís a causa dels aiguats dels anys 2012 i 2013. L'àmbit dels treballs se situa a la riera de Palau i el seu afluent, el torrent de Vallparadís, al sud del nucli urbà de Terrassa.

La regidora de Rieres, Jennifer Ramírez, explica que «amb aquestes actuacions que executa l'ACA es reparen uns danys que es remunten a l'any 2012 i 2013, i que s'han reclamat des d'aleshores des de l'Ajuntament». Per a la regidora, a més, l'actuació «va en concordança amb la voluntat de l'Equip de Govern, que la ciutat disposi de les rieres en les millors condicions possibles per evitar incidents, davant possibles crescudes de cabal en situacions de pluja intensa»

El projecte desenvolupa les seves actuacions en dos indrets diferents:

    • En el marge dret de la riera del Palau, just aigües amunt del gual de Can Guitard, en el que es reconstruiran els trams de murs que van col·lapsar.

    • En el tram final del torrent de Vallparadís, just des de la seva confluència  a la riera del Palau fins uns 100 m aigües amunt, on es construiran de nou pràcticament totes les estructures d'endegament.

El contracte per a l'execució de les obres ha estat adjudicat a l'empresa Vialitat i Serveis SLU, per un import de 598.910 euros i un termini previst d'execució de quatre mesos.
Actuacions a la riera de Palau

Les obres a la riera de Palau abastaran un tram de 70 m de longitud, ubicat just aigües amunt del gual de Can Guitard, al marge dret de la riera. Es construirà un nou mur de formigó armat, en una longitud de 20 m, dels que els 15 m aigües avall corresponen al tram en el que hi ha els murs trencats i els 5 m aigües amunt serviran per a  efectuar la transició amb la tipologia de murs existents.

Els murs de l'endegament van ser construïts arrel dels forts aiguats que es van produir el 1983 i el seu col·lapse es va produir degut a la insuficiència dels seus fonaments que no van poder absorbir els fenòmens d'incisió de la riera: la llera té tendència a baixar de cota degut a que arriben menys sediments que no pas els que se n'emporten les aigües.

És per això que, per una banda, els nous murs es construiran amb uns fonaments més profunds i, per altra banda, es disposarà una protecció d'escullera davant d'ells que abastarà una longitud total de 70 m des del mateix gual de Can Guitard fins a 40 m aigües amunt dels nous murs, protegint, per tant, també els murs existents propers d'un possible descalçament.

Alhora, es reconstruirà el talús de transició existent entre el propi gual i els nous murs mitjançant un mur d'escullera formigonada, d'uns 10 m de longitud.


Actuacions al torrent de Vallparadís

Les obres previstes al torrent de Vallparadís abastaran un tram de 86 m des de la travessa ubicada just abans de la confluència amb la riera de Palau, fins a la següent travessa aigües amunt, que es troba aproximadament a la meitat del tram a cel obert del torrent. En aquest cas, les actuacions es plantegen als dos marges del torrent i en tot l'ample i longitud de la llera.

Es construiran uns nous murs d'endegament mitjançant escullera, pel que s'obtindrà una solució més flexible i capaç d'absorbir petits moviments. Tant en els primers, com en els darrers 20 m d'actuació, aquests murs crearan una transició entre el nou endegament i l'existent, per a poder assolir el pendent més vertical, i seran d'escullera formigonada. 

També es revestirà tota la base de la llera amb escullera per tal d'assegurar el manteniment de la seva cota, evitant l'arrossegament de material durant les avingudes.
A més, es reforçarà la travessa existent just abans de la confluència amb la riera del Palau, amb una nova travessa molt més forta, que és fonamentarà sobre pilons.

Per poder dur a terme aquestes actuacions, a partir de divendres, dia 4, es tallarà la circulació de tot tipus de persones o vehicles pel camí que transcorre pel marge esquerra del torrent i que no és altre que el camí vell de Terrassa a Rubí.


Context

L'ACA ha contractat l'execució d'aquestes obres en compliment a la sentencia núm. 572 de la secció tercera de la Sala del contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), del 19 de juliol de 2018, que estima el recurs d'apel·lació presentat per l'Ajuntament de Terrassa i condemna a l'ACA a executar les obres de reparació dels endegaments de la riera de Palau i del torrent de Vallparadís de Terrassa.

La riera de Palau flueix per l'oest del nucli de Terrassa; el seu curs segueix el sentit nord-sud, fins a confluir amb la riera de la Arenes, punt a partir del qual ambdues formen la riera de Rubí. Arran de les riuades de l'any 1962, el curs de la riera de Palau va ser modificat i endegat mitjançant una canalització amb murs d'endegament en tot el tram que voreja pel costat oest del nucli urbà de Terrassa. Aproximadament a l'alçada dels Jutjats recupera la seva antiga llera. Des d'aquí i fins a la seva confluència amb la riera de les Arenes l'estat dels murs i de les travesses  està molt malmès per l'erosió, la qual ha provocat que en alguns punts les estructures hagin col·lapsat.

Arrel dels aiguats de l'any 1962, la part nord del torrent de Vallparadís, a partir d'un punt situat a l'alçada de la plaça de l'aigua es va desviar per l'avinguda de Jaume I cap a la de Barcelona, per la que circula de forma soterrada seguint l'antic torrent de Can Palet. Des d'aquest mateix punt proper a la plaça de l'aigua, l'antic torrent de Vallparadís travessa soterrat per sota el Parc de nord a sud, pel mig del nucli urbà de Terrassa, fins l'encreuament amb la carretera de Rubí, constituint l'eix d'una conca urbana.  A partir de la carretera, circula a cel obert fins a desembocar a la riera de Palau.