En marxa les obres per arranjar el camí de Terrassa a Matadepera per la riera de Les Arenes

Es millorarà el ferm, s'instal·laràn nous drenatges i es plantaran gairebé un centenar d'arbres

L'Ajuntament ha iniciat els treballs d'arranjament del camí de Terrassa a Matadepera per la riera de Les Arenes. L'objectiu d'aquest projecte és aconseguir una millora funcional d'aquest camí, que circula de manera paral·lela a la riera de Les Arenes, en el tram comprès entre l'avinguda de Font i Sagué i la carretera de Matadepera (BV-1275), ja que té un paper important com a recorregut de mobilitat quotidiana i de passeig, a peu i en bicicleta entre les persones residents a Terrassa i Matadepera.

L'actuació representa una millora general del ferm, en un camí que té una longitud de 866 metres i una amplada de 9 metres. Els treballs consisteixen a retirar les clapes d'asfalt que hi ha en el ferm actual, desbrossar, instal·lar nous drenatges i una capa de tot-u (material porós) reciclat.

L'aspecte final del camí consistirà en una capa de rodadora de 4 metres d'amplada i una franja verda (vegetació i arbrat). En el marge est es plantarà vegetació arbustiva i forestal (estepa blanca, llentiscle, romaní i ginesta), mentre que en l'oest, a tocar de la riera i dins una franja de 3 metres d'amplada, es plantaran quasi un centenar d'arbres per donar ombra de les següents espècies: 28 unitats de Celtis australis (lledoners), 26 de Fraxinus angustifolia (freixes), 27 de Populus nigra "italica" (pollancres), 9 de Platanus x acerifolia (plataners) i 8 de Pinus pinea (pi pinyer).

Les obres, que es van iniciar divendres, dia 20, finalitzaran a l'hivern. Els treballs van a càrrec de l'empresa Natural i Art Jardiners S.L. i el pressupost d'adjudicació és de 84.252,03 euros. L'arranjament d'aquest camí forma part en una part del seu tram nord del camí circular de 34 quilòmetres de l'Anella Verda.

 

L'Anella Verda, patrimoni natural de Terrassa

Un dels objectius del projecte és millorar el manteniment i la neteja dels camins de titulat municipal i ús públic, com també endreçar la xarxa de camins per assegurar, així, la seva funcionalitat amb l'adequació per a la circulació preferent de vianants i bicicletes per aquest tram del camí circular de l'Anella Verda.

 

L'Anella Verda és un patrimoni natural de Terrassa que, a mitjà i llarg termini, es convertirà en un dels trets distintius de la ciutat. És un projecte que va sorgir l'any 2012 com a proposta ciutadana per evitar la degradació de l'entorn natural i agrícola que hi ha des de l'entorn urbà fins als límits del terme municipal. Es tracta d'un espai natural sense urbanitzar, que ocupa una superfície de 4.400 Ha, amb 2.640 Ha de boscos, 1.210 Ha de conreus, 347 Ha de rieres i torrents que inclouen el sistema hidrogràfic i el seu àmbit de protecció, 25 Ha d'equipaments i 178 Ha d'infraestructures i serveis tècnics.

És un espai que conforma un paisatge de gran valor ambiental, paisatgístic i cultural, amb un important potencial ecològic, social i econòmic, on s'estructura una xarxa de 133 quilòmetres de camins per a l'ús públic, que permet donar accessibilitat a les masies i a les activitats econòmiques pròpies d'aquest territori rural.

Un dels aspectes destacats de l'Anella Verda és el camí circular de 34 km de longitud que recorre tot l'entorn natural i agrícola, donant la volta sencera al terme municipal, i que transita per llocs d'elevat interès paisatgístic i patrimonial. Des de la ciutat s'accedeix amb facilitat a través de les "portes de l'Anella Verda" i dels camins històrics que connecten amb aquest itinerari.