Es constitueix l'Observatori de l'Aigua de Terrassa

La presidència interina recau en el tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol

La Masia Freixa acull aquesta tarda la primera reunió ordinària constituent de l'Observatori de l'Aigua de Terrassa, el nou òrgan que articularà la participació ciutadana en la definició de les polítiques i en les decisions estratègiques que afecten el servei d'abastament d'aigua municipal. Presidirà la sessió, de manera interina, el tinent d'alcalde de l'àrea de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol. L'ordre del dia contempla informar del nomenament de la secretaria de l'Observatori, presentar les entitats representades i convocar les candidatures de presidència, vicepresidència, comissió permanent i consell d'administració que formen el plenari, el qual també està integrat per un representant de cada grup polític representat al ple, una àmplia representació del teixit econòmic i associatiu local, de les entitats i plataformes cíviques, sindicals, educatives, gremials, empresarials i de grup de recerca.

L'Observatori de l'Aigua es constitueix avui com un organisme autònom, adscrit a l'Ajuntament de Terrassa, que té un caràcter consultiu, assessor, deliberatiu i propositiu, amb capacitat per elaborar estudis, informes i propostes en la gestió de l'aigua. També té potestat per tirar endavant acords que hauran de ser considerats pel govern municipal amb l'objectiu d'incorporar la participació ciutadana en la definició de polítiques i decisions estratègiques per al bon funcionament del servei.  Entre les seves funcions destaquen la presentació de propostes pel funcionament de Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL, l'elaboració d'estudis i informes, la informació i formació de la ciutadania i el control públic en la rendició de comptes.

 

Qualitat democràtica i transparència

L'OAT disposarà dels seus propis recursos i tindrà un pla de treball per tirar endavant les seves funcions, en compliment dels criteris de qualitat democràtica de l'Ajuntament i de transparència que caracteritza al nou model de gestió pública de l'aigua a Terrassa. Des del 10 de desembre de 2018, l'Ajuntament de Terrassa gestiona de manera directa el servei públic d'abastament d'aigua a través de la nova entitat pública empresarial local (EPEL), Taigua. La ciutat s'ha convertit en un dels municipis més grans de l'Estat que aposta per la gestió municipal directa com a garantia d'un servei públic, eficient, de qualitat, transparent, participatiu, equitatiu i social.

 

Membres del plenari de l'Observatori de l'Aigua

1. La Presidència

2. La Vicepresidència

3. La Secretaria

4. La Coordinació

5. El/la regidor/a responsable del govern municipal del servei de l'aigua

6. Un/a representant de cada grup polític amb representació al Ple

7. Un/a representant de la plataforma ciutadana i d'entitats, Aigua és Vida

8. Un/a representant de la Taula de l'Aigua de Terrassa

9. Un/a representant de la FAVT

10. Un/a representant de la plataforma d'entitats Consell d'Entitats d'Acció Ciutadana

11. Un/a representant de l'Associació per la Pobresa Energètica

12. Un/a representant de l'Observatori Ciutadà Municipal

13. Un/a representant de la Unió de Consumidors de Catalunya

14. Un/a representant de la Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa

15. Un/a representant del Gremi d'Instal·ladors de Terrassa i Comarca

16. Un/a representant del Gremi Empresarial d'Hostaleria de Terrassa i comarca

17. Un/a representant de la Cambra de Comerç de Terrassa

18. Un/a representant de la Fundació Sant Galderic

19. Un/a representant de la UGT

20. Un/a representant de CCOO

21. Un/a representant entre la resta d'organitzacions sindicals

22. Un/a representant de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC

23. Dos representants dels centres d'ensenyament

24. Un/a representant de la Xarxa d'Escoles per a la Sostenibilitat de Terrassa

25. Dos representants de grups de recerca relacionats amb el cicle de l'aigua

26. Dos representants de les persones que treballen a la EPEL.