Es defineixen les millores del servei d'autobusos urbans de Terrassa per al període 2020-2029

El Ple Extraordinari va aprovar ahir l'inici de l'expedient que detalla les característiques d'un servei renovat

El Ple de l'Ajuntament de Terrassa va aprovar ahir en sessió extraordinària l'inici de l'expedient de contractació de la concessió del servei de titularitat municipal de transport públic col·lectiu i urbà de viatgers de Terrassa. Els informes que conformen aquest expedient defineixen com serà el servei per al període 2020-2029 a la ciutat. Un nou servei dissenyat per incrementar la demanda i guanyar persones usuàries en la quota modal que té aquest mitjà de transport a la ciutat, a fi d'assolir l'objectiu de reducció del 12% de l'ús del vehicle privat que estableix el Pla de Mobilitat Urbana de Terrassa, per millorar les condicions ambientals i de salut de la ciutat, així com fluïdesa del trànsit. Les millores més significatives que es defineixen en aquests informes són:

 • Renovació de 40 vehicles amb tecnologia híbrida i/o elèctrics.
 • Avançament de l'inici del servei: s'iniciarà més d'hora al matí per facilitar la connexió amb totes les estacions de tren, de forma que totes es línies passaran per les estacions abans de les 6.10 h.
 • Reducció dels intervals de pas de les línies afegint quatre vehicles més al servei diari, fent que el temps d'espera dels viatgers sigui inferior. El 51% de les persones usuàries es beneficiaran d'aquesta millora.
 • Ampliació del servei del mes d'agost tant en freqüències com d'amplitud horària.
 • Canvis a les línies que permeten millorar l'accessibilitat als polígons industrials de la ciutat, fent-los més competitius per la implantació d'empreses o activitats.
 • Millora el servei cap a l'Hospital de Terrassa amb freqüències de 15 minuts.
 • Creació d'una línia circular interna per les avingudes que envolti la futura zona de baixes emissions, facilitant l'accés en transport públic.
 • Configuració d'una xarxa de transport públic més comprensible, amb millors connexions i integrada amb les 7 estacions de la xarxa ferroviària de Terrassa. Totes les línies passaran per alguna de les estacions de tren i 6 d'elles passaran per l'intercanviador, l'Estació del Nord.
 • Reducció del pas d'autobusos per carrers estrets del Centre.
 • Reducció del temps de recorregut de les línies 8 i 9 circulars, establint l'accés als vehicles articulats per dues portes, amb doble validadora, per reduir a la meitat el temps que els vehicles estan aturats a les parades.
 • Increment de l'horari d'atenció de l'Oficina de Mobilitat, des d'on es podran tramitar tots els títols de transport, inclòs la T-Blanca.
 • Establiment de nous mecanismes de control de l'operador, més efectius que els actuals, per tal de garantir una correcta prestació del servei i dels requeriments del contracte.

 

Millores ambientals

La renovació de 40 autobusos amb tecnologia híbrida i/o elèctrics serà una de les principals millores ambientals. Els vehicles de la flota activa no sobrepassaran els 14 anys. Es permet vehicles de fins a 16 anys en la flota de reserva. D'altra banda, la flota auxiliar del servei serà renovada amb vehicles amb distintiu zero emissions. Cal recordar que el Ple de febrer de 2018 va aprovar la compra de 10 nous autobusos urbans híbrids per renovar la flota de Transports Municipals d'Egara S.A. (TMESA), mesura que responia al compromís adoptat pel Govern Municipal de renovar la flota amb l'adquisició de cinc vehicles per any (aquests corresponien a 2018 i 2019). L'objectiu és que aquests nous vehicles híbrids es puguin posar en servei la primavera de 2019. Uns nous vehicles que se sumaran als 15 autobusos que ja es van posar en funcionament a Terrassa el juliol de 2017, 6 dels quals eren híbrids.

 

Millores a les línies

Està previst la implementació de diferents millores en el traçat de les línies, amb la creació d'alguna de nova. En aquest sentit, destaquen les següents actuacions:

 • El servei a l'Hospital de Terrassa, que passarà a tenir un interval de pas de 15 minuts.. Actualment, l'Hospital està servit amb dues línies, la L1 i la LH. Amb els canvis hi haurà una única línia, que tindrà un interval de pas constant de 15 minuts al llarg de tot el dia.
 • Posada en marxa d'un nou  recorregut circular que envolta la ZBE per les avingudes (passeig del Vint-i-Dos de Juliol – rambla d'Ègara – Carretera de Montcada – avinguda de Barcelona) en els dos sentits de circulació, facilitant l'accés a aquest àmbit del centre de la ciutat en transport públic. Aquesta mesura és especialment important per assolir una reducció de l'ús del vehicle privat en aquesta zona en favor del transport públic, en bicicleta i a peu. 
 • Millora la connexió de Can Parellada amb Les Fonts i l'Hospital de Terrassa per facilitar l'intercanvi entre línies i també entre el tren i el bus urbà.
 • Simplificació dels itineraris d'algunes línies per fer recorreguts més directes i millorant els transbordaments amb les circulars.
 • Connexions directes dels Polígons de la zona Sud amb les estacions de FGC i Renfe, amb freqüències de 20 minuts. Hi haurà una nova connexió dels polígons de la zona sud amb l'estació Les Fonts, de forma que els viatgers que provenen de l'estació de FGC - Les Fonts es connectaran directament amb els polígons del Sud i, posteriorment, cap al centre de la ciutat i l'estació de Renfe.

Les millores que defineixen el nou servei tenen en compte les actuacions del Pla de Mobilitat que s'han de desenvolupar per assolir la reducció d'un 12% dels desplaçaments en vehicle privat, en favor dels altres mitjans de transport més sostenibles. Dins del Pla de Mobilitat, al llarg de 2017 es va dur a terme un procés participatiu sobre aquest tema, mitjançant diferents tallers participatius, per recollir les millores que es creia necessari aplicar en el servei durant els propers anys. Les propostes recollides resolen disfuncions detectades en el servei actual, i adapten el servei a la nova configuració que el Pla de Mobilitat defineix al centre de la ciutat: la Zona de Baixes Emissions.

Algunes d'aquestes millores, com la renovació de la flota d'autobusos, ja s'han començat a executar, però d'altres s'han d'iniciar als propers anys i, per tant, han estat d'incorporades als nous plecs, que s'han d'elevar al Ple, per tal desenvolupar-les al llarg del nou període concessional.

 

Dades del contracte

El valor estimat del contracte, calculant la seva durada de 10 anys, es de 190 milions d'euros. L'aportació econòmica de l'Ajuntament seria de 9 milions d'euros anuals estimats de mitjana, el que suposa un increment del 30% respecte a l'actual, que es destinarà a introduir totes aquestes millores, pel 2020 es calcula en 7,8 milions, mentre que pel 2029 es calcula en 9,4 milions. La inversió de renovació per part de la concessionària durant el període de concessió s'estima en més de 16 milions d'euros. El contracte preveu la subrogació del personal de l'actual concessionària, que suma un total aproximat de 170 persones, i el manteniment de les condicions de treball del conveni col·lectiu vigent amb l'empresa TMESA.

 

Calendari

Un cop superat el tràmit de l'inici de l'expedient en el Ple d'ahir, el procediment segueix amb un procés d'informació pública al Perfil del Contractant, que materialitza la preceptiva consulta preliminar de mercat sobre l'estructura de costos i la fórmula de revisió de preus prevista; i la remissió a la Junta Consultiva de Contractació de l'Administració autonòmica i l'Oficina Nacional d'Avaluació estatal, per obtenir l'informe preceptiu a incloure a l'expedient de contractació. La previsió és presentar els plecs de condicions per a la licitació i obertura del concurs corresponent al ple del mes de març o abril, i la resolució de l'adjudicació desprès de l'anàlisi de les ofertes, a la tardor de 2019, amb inici del nou servei a finals d'any.