Es posen en marxa les obres d'ampliació de la vorera de la Rambleta del Pare Alegre

El projecte afecta el tram entre la plaça del Doré i el carrer del Pintor Fortuny

El proper dilluns, 30 d'octubre, començaran les obres d'ampliació de la vorera oest de la Rambleta del Pare Alegre, en el tram que va des de la plaça del Doré fins al carrer del Pintor Fortuny. El projecte, que s'emmarca dins el programa Terrassa Barris en Marxa de millora de l'espai públic, té com a objectiu donar continuïtat a l'amplada de la vorera en la seva part sud.

Les obres, que comencen dilluns, poden generar algunes alteracions al trànsit, ja que una de les conseqüències fonamentals del projecte és la supressió del carril d'incorporació des de la carretera de Martorell. El nou traçat de la vorera dissenyat pels tècnics afegeix aquest carril d'incorporació a la zona per vianants. D'aquesta manera, es dona continuïtat a les darreres reformes que s'havien fet a la Rambleta del Pare Alegre i que havien permès augmentar la seva amplada a una part de la via.

Les darreres modificacions constructives en aquest carrer han permès que la vorera arribi a tenir fins a 3,40 metres d'amplada en alguns punts, però a la part més propera a la plaça del Doré, només en té 2 metres. Integrant el carril d'incorporació a la vorera, l'amplada es mantindrà més estable i la calçada mantindrà sempre una amplada mínima de 6,5 metres.

En tot cas, durant la durada de les obres, que es preveu que s'allarguin durant un mes, és possible que el trànsit es vegi afectat pels treballs i per la presència de maquinària i operaris. Per aquest motiu, es recomana utilitzar altres itineraris, en la mesura que sigui possible.

L'execució d'aquestes obres, que formen part del programa Terrassa Barris en Marxa, ha estat encarregada a l'empresa Proyectos y Excavaciones Rubí, SL, i té un pressupost de 45.524,85 euros (IVA inclòs).