Finalitzen els treballs de neteja per recuperar un tram de la llera i els marges del torrent de la Grípia

L'actuació s'emmarca dins les accions contemplades per restaurar la xarxa de torrents i rieres de l'Anella Verda

Els treballs es van iniciar a l'octubre amb la finalitat de recuperar la riquesa natural i paisatgística d'aquesta zona de l'Anella Verda i revertir així, el procés de degradació provocat per la presència de tanques i petites construccions no permeses a la llera i els marges d'aquest tram del torrent de la Grípia. L'actuació ha afectat uns 10.000 m², una superfície repartida entre la finca de Can Montllor i la zona del carrer d'Amposta, al barri de Les Arenes, La Grípia i Can Montllor. El pressupost d'adjudicació ha estat de 41.950,80 € (sense IVA) i el termini d'execució marcat era de dos mesos i mig.

Els treballs han consistit a retirar les barraques, tanques i altres construccions; treure la runa; netejar i desbrossar; fer l'encaix de la llera; perfilar els talussos i, també, llaurar la superfície alliberada per deixar el terreny preparat per a futures plantacions. La major part dels terrenys sobre els que s'ha actuat són de propietat municipal, exceptuant el sector nord sobre el qual l'Ajuntament té un acord de custòdia amb el privat per gestionar-ho.

Aquesta actuació s'emmarca dins les accions per preservar l'Anella Verda, per tal de restaurar la xarxa de torrents i rieres; desmantellar les instal·lacions que no estiguin legalitzades; retirar l'horta que ocupa la llera i els seus marges i recuperar d'aquesta manera la vegetació de ribera. L'objectiu final d'aquesta actuació és restaurar la funcionalitat biològica d'aquests espais, la seva biodiversitat i paisatge.

L'Anella Verda comprèn el 65% del territori de Terrassa, situat entre l'entorn urbà i els límits municipals, que conforma el patrimoni natural pel seu valor ambiental, paisatgístic, cultural, social i econòmic. És una combinació de boscos, camps i torrents, d'unes 4.400 hectàrees, que vol garantir la pervivència dels connectors ecològics que protegeixen la ciutat; recuperar les funcionalitats econòmiques dels camps, promovent l'activitat de les masies i del sector primari, en general, i fomentar un ús social i responsable de l'entorn.

 

Més informació:

https://www.terrassa.cat/actualitat-rieres

https://anellaverda.terrassa.cat