Gairebé 500 propostes al procés de participació per a l'elaboració del PAM 2018

S'ha registrat un augment de la participació respecte el procés anterior, amb un 39,26% més de propostes rebudes

Comissió seguiment PAM 2018La primera fase del procés de participació ciutadana a l'elaboració del PAM 2018 s'ha tancat amb un total de 493 propostes presentades. Els indicadors numèrics revelen un considerable augment de la participació respecte el procés del PAM 2017. Les propostes presentades han augmentat un 39,26%. L'any passat en van ser 354, és a dir 139 menys que enguany.

El període per a la presentació de propostes es va obrir el passat 29 de maig i es va tancar el 30 de juny. D'aquestes 493 propostes, la majoria (356) s'han presentat a través de la plataforma participa.terrassa.cat, on s'han registrat 274 usuaris i s'han formulat 378 comentaris a les 365 propostes registrades. La resta de propostes (137) s'han presentat de manera presencial, a les Oficines d'Atenció Ciutadana o al punt especialment habilitat al Raval de Montserrat.

Pel que fa a l'àmbit de l'acció de Govern relacionat amb les propostes, la majoria es refereixen a actuacions sobre el territori: urbanisme, medi ambient, via pública, mobilitat, neteja i residus, etc. Els serveis a les persones, cultura, promoció econòmica i altres àmbits competencials queden en segon terme quant a volum de propostes presentades. D'altra banda, La gran majoria de propostes (461) les han presentades persones a títol particular, mentre que 32 les subscriuen entitats de la ciutat.

Els serveis tècnics municipals, tal com estableixen les bases, han anat descartant totes les propostes que no siguin factibles per raons legals o competencials, així com aquelles que no es puguin realitzar tècnicament durant un exercici pressupostari. Progressivament, s'ha anat indicant, a través de la mateixa plataforma, que les propostes no complien els paràmetres aprovats en les bases.

Fase d'anàlisi de la viabilitat tècnica per a la validació

El procés es troba actualment en la fase de viabilitat tècnica, en què una comissió tècnica, formada per personal de diferents serveis municipals, elabora un informe sobre la viabilitat de les propostes a partir de diferents paràmetres, com ara el càlcul del cost econòmic de la proposta; el tipus de despesa que comportaria (corrent, inversió o subvenció); si es pot tirar endavant amb recursos municipals o si s'escau la implicació de tercers. Posteriorment, amb aquesta informació, la Junta de Govern Local determinarà quines propostes passaran a la fase de recollida de suports.

Ahir a la tarda, es va reunir la comissió ciutadana de seguiment del procés, formada per representants dels grups polítics municipals, dels consells municipals de districte i sectorials i altres espais participatius, per fer el seguiment del procés del PAM 2018 fins aquest moment, i per preparar la fase III de recollida de suports.

En aquesta reunió, es va acordar el calendari de la fase de suports, que es desenvoluparà  entre el 18 de setembre i el 15 d'octubre. Hi  podran participar totes les persones majors de 16 anys empadronades a Terrassa, podent donar suport a un màxim de tres propostes diferents. La recollida de suports es farà a través de la plataforma participa.terrassa.cat, de forma digital, o bé presencialment, entre el 9 i el 13 d'octubre, en els espais i horaris que es comunicaran properament. La Junta de Govern incorporarà al PAM 2018 les propostes que hagin aconseguit més suports, argumentant degudament la seva decisió.

El Pla de Mandat 2015-2019 recull que les prioritats polítiques i els objectius que s'hi descriuen es desenvolupin a partir de diferents PAM, que s'han d'aprovar anualment acompanyant el corresponent pressupost de l'Ajuntament. Aquests plans han de concretar les accions, els programes o els projectes que s'hauran de portar a terme en cada exercici pressupostari. El procés participatiu garanteix que, a més de concretar les línies estratègiques del Pla de Mandat, el PAM reculli també les principals aportacions fetes per la ciutadania a l'acció municipal.