Indicadors setmanals dels serveis públics essencials de la ciutat de Terrassa

Ajuntament de TerrassaDes de l'inici de l'alarma sanitària a causa de la Covid-19, l'Ajuntament de Terrassa ha desplegat una sèrie de recursos per a garantir la prestació dels serveis públics més essencials, prestant especial atenció a la població en situació de vulnerabilitat. Aquests en són els principals indicadors.

Atenció a persones en situació vulnerable:

 • L'atenció social de manera presencial ha registrat 1.926 atencions des del dia 16 de març fins el 23 d'abril, amb 227 atencions del 17 al 23 d'abril. Aquesta atenció social també s'ha fet de manera telefònica,  amb 8.051 atencions telefòniques, 2.153 entre els dies 17 i 23 d'abril.
 • La tipologia de les demandes ha estat per ajuts econòmics, d'alimentació consultes sobre les beques de menjador, suport domiciliari i consultes diverses.
 • Per a l'atenció a persones sense sostre, el Centre d'Acollida Frederic Soler per a persones sense sostre, amb una capacitat de 60 places, actualment està ocupat per 40 homes i 10 dones. El total de pernoctacions acumulades són 1.699, des del dia 19 de març.
 • Des del dia 23 de març, en què es va habilitar l'espai de famílies situat a l'Alberg de Joventut, s'han acumulat 499 pernoctacions. Actualment hi ha 12 infants i 6 persones adultes. Aquest espai també està disponible per acollir qualsevol cas de violència masclista que es pugui produir durant l'emergència.
 • El Centre de Distribució Social d'Aliments de Terrassa, des del 16 de març, ha fet un repartiment total de 3.026 lots d'aliments a 7.977 persones. Aquesta darrera setmana, entre el 17 i el 23 d'abril s'ha fet repartiment de lots a 663 famílies (1.900 persones).
 • Entre el 17 i el 23 d'abril s'ha fet lliurament de talons i targetes moneder per a 65 menors beneficiaris.
 • El Servei d'Ajut a Domicili (SAD) ha prestat entre el 17 i el 23 d'abril servei a 623 domicilis de la ciutat. Des del 16 de març, aquest servei porta acumulats 15.808 serveis prestats a 1.440 domicilis.
 • Pel que fa al servei de Teleassistència, entre el 17 i el 23 d'abril, 5.030 persones disposen del servei, de les que 8 han estat noves altes.
 • El Servei d'Àpats a domicili, per la seva banda, ha acumulat entre el 17 i el 23 d'abril, un total de 1.362 menús a 225 persones, de les quals 2 han estat altes noves. Des del 16 de març, el total és 7.584 menús per a 261 persones.

Atenció a la dona

 • El Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de l'Ajuntament de Terrassa continua l'atenció telefònica no presencial per garantir que es pugui atendre les dones en situació de violència masclista, malgrat el tancament de Casa Galèria, on es presta l'atenció presencial. Les psicòlogues del servei fan seguiment diari de totes les dones ateses al SIAD. Com a alternativa a l'atenció presencial, el Servei de Polítiques de Gènere ha implementat diferents mesures​, com el correu electrònic [email protected], o les dues noves línies telefòniques d'atenció (675957904 i 675296296) que funcionen de 9 a 20 h.  En aquest horari, les professionals del SIAD atenen trucades i, en el cas que la situació ho requereixi, poden desplaçar-se per fer atenció presencial a la dona i establir el circuit a seguir. 
 • Fora d'aquest horari es pot trucar al telèfon d'emergències de Catalunya (112) o a la línia d'atenció a la violència masclista (016 o 900 900 120), operativa durant les 24 hores.​
 • Pel que fa a dades del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD), des del 16 de març fins al 23 d'abril (ambdós inclosos), s'han realitzat 620 atencions de seguiment i 48 d'urgència, registrant-se 668 actuacions en total.
 • Per serveis específics:
 • Servei psicologia per a dones: 269 atencions de seguiment i 30 d'urgència 
 • Servei psicologia per a menors i adolescents: 173 atencions de seguiment i 5 urgències
 • Servei jurídic: 96 atencions de seguiment i 10 urgències
 • Servei inserció sòcio-laboral: 82 atencions de seguiment i 3 urgències

Atenció a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere

 • El Servei d'Atenció Integral a la Diversitat Afectiva Sexual i de Gènere (SAI DASIG) de l'Ajuntament de Terrassa continua l'atenció telefònica no presencial per garantir que es puguin atendre totes les persones que ho necessitin.  Com a alternativa a l'atenció presencial, el Servei LGTBI+ ha implementat diferents mesures d'atenció, com el correu electrònic [email protected] o el telèfon 651.195.182 que funciona de 8 a 15 h de dilluns a divendres. En aquest horari, les professionals del SAI DASIG atenen trucades, missatges de Whatsapp i correus electrònics. 
 • Per emergències en casos d'LGTBI-fòbia, fora d'aquest horari es pot trucar al telèfon d'emergències de Catalunya (112) o enviar un correu a [email protected]
 • Des del 16 de març fins el 23 d'abril, el Servei d'Atenció Integral a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere (SAI DASIG) ha atès un total de 49 persones, 47 de seguiment i 2 de noves, registrant-se 133 atencions en total. De les persones ateses, 33 han estat persones del col·lectiu LGTBI+ i la resta, 16, familiars. Desglossades, la tipologia d'atencions han estat:
  • Atencions psicològiques: 22
  • Atenció i derivació d'emergències econòmiques: 17
  • Recollida i derivació d'incidències per LGTBI-fòbia: 6
  • Tràmits de documentació (DNI i Targeta Sanitària): 7
  • Intervencions per LGTBI-fòbia a la llar:3
  • Intervencions de seguiment socioeducatiu i emocional no terapèutic: 67
  • Seguiment grup de famílies: 11

Transport públic i mobilitat

 • Des del passat 20 de març, les persones usuàries del transport públic s'han reduït progressivament a Terrassa, arribant a un pic de reducció del 96% el dimecres 1 d'abril, dia en el que 2.060 persones en total van viatjar en autobús durant tota la jornada. Així doncs, l'ocupació del servei ha registrat una disminució progressiva durant aquestes darreres setmanes: s'ha passat de 6.876 persones usuàries el 16 de març, a 3.572 el dia 25 de març, a 2.060 el dia 1 d'abril, i 4.377 viatgers/es el 15 d'abril. Aquesta darrera setmana les persones usuàries del bus fins el passat dia 22 d'abril han estat 5.113. Aquesta dada suposa una reducció del 90% respecte un període habitual.
 • D'altra banda, des del dia 16 de març s'ha passat de 56 vehicles en servei, i 112 conductors i conductores, a 29 vehicles en circulació i 58 persones disponibles per a conduir els vehicles.
 • Pel que fa al trànsit a la ciutat, des de l'activació de l'estat d'alarma, la circulació a les principals avingudes ha anat registrant davallades força destacables. Així les primeres setmanes el trànsit rodat a les principals avingudes va ser un 75% inferior i va arribar a pics dels 80%.​ La setmana passada, la mitjana de trànsit registrada s'havia reduït un 67% mentre que aquesta setmana la reducció s'ha situat fins al 58%. Així doncs, a Terrassa continua havent-hi menys circulació, tot i que és evident que el trànsit amb vehicles particulars es va recuperant a major ritme que no pas L'ÚS Del servei de bus municipal.

Servei d'abastament d'aigua

 • Des de Taigua s'informa que els serveis mínims determinats per l'abastament d'aigua potable de Terrassa funcionen amb normalitat. Es recorda que l'atenció al públic presencial està suspesa, però es poden realitzar consultes i gestions usuals a través de la web, (a Tràmits i Gestions i també a la Zona Privada)  per correu electrònic a [email protected], o per telèfon al 93 736 28 20  (de 7.30 a 15.30 h)   Avaries 24 h: 93 736 28 28.
 • Pel que fa al consum d'aigua a la ciutat en les tres setmanes posteriors al decret d'alarma (14 de Març), es mostra una pràctica continuïtat respecte a les setmanes anteriors, amb una lleugera davallada de l'ordre del 3 %.
 • En l'anàlisi de com s'han comportat els consums per segments en aquest període post-decret d'alarma, es pot determinar que:
 • El consum domèstic a la ciutat ha crescut un 16%
 • El consum industrial ha experimentat una baixada de l'ordre del 10%
 • El consum comercial ha baixat entorn del 73%
 • Els consums municipal han disminuït al voltant del 70%

Campanya inspecció residus - Tolerància zero

 • El dia 13 d'abril es va anunciar una campanya de tolerància zero en actituds incíviques pel que fa a escombraries domèstiques i comercials a la ciutat. Així es va intensificar la tasca de control i inspecció a tota la ciutat.
 • Entre el 16 i el 23 d'abril, s'han realitzat 53 inspeccions, s'han realitzat 60 entrevistes i aixecades 17 actes, amb més del 80% per infraccions de particulars. En la primera setmana  l'equip d'inspectors de residus ha de posat sancions per un import superior als 8.000 € (8.160 €).

Servei de neteja

 • El serveis de recollida mantenen les freqüències habituals. Pel que fa a la recollida de mobles i voluminosos, continua la disminució considerable, havent-se suspès el servei amb trucada prèvia. També s'ha reduït el volum del servei de recollida porta a porta de cartró comercial.
 • S'ha incorporat el servei de baldeig nocturn en zones de més presència de persones, com les proximitats  a supermercats, centres atenció primària, centres sanitaris, etc.
 • Pel que fa a neteja viària, s'han anat reduint progressivament tots els serveis, per la baixa activitat ciutadana a la via pública, deixant els de neteja d'entorns de contenidors, buidat de papereres i similars.
 • L'evolució de la recollida per fracció del mes de març i la primera quinzena del mes d'abril, desprèn les següents dades:
 • La quantitat de Resta recollida, es manté respecte altres mesos de l'any, amb 133 Tm per dia el mes de març, i 135 Tm al dia, aquesta primera quinzena d'abril.
 • En envasos, s'ha passat de 14,6 Tm a 18 Tm/dia durant el mes de març, a 16,1, fins el dia 14 d'abril.​
 • En recollida de vidre, durant el mes de març es va registrar una lleugera reducció, de 9,9 Tm a 9,1 Tm/dia, tornant ara a 9,8 Tm/dia, aquests primers dies d'abril
 • En orgànica, hi ha una reducció de 26 Tm a 20 Tm/dia durant el mes de març, que es manté (19.8 Tm/dia), fins el passat 14 d'abril.
 • Pel que fa a mobles es manté la reducció progressiva, de 12,1 Tm a 5,9 Tm/dia durant el mes de març, a 4,2 Tm/dia a dia 14 d'abril.
 • En paper i cartró, durant el mes de març es va registrar una reducció de 17 Tm a 15 Tm/dia. A dia 14 d'abril el cartró s'ha reduït a 13,1 tones al dia.

Nota: Les dades de recollida per fracció són a data 17 d'abril, ja que segons el cicle de recollides previst, el patró es repeteix cada dues setmanes. Així s'actualitzaran la setmana vinent.

Servei 010

 • Des dels primers dies de l'estat d'alarma, es va ampliar l'horari d'atenció al telèfon d'informació municipal 010. Des del dia 13 de març fins ahir dia 23 d'abril, s'han registrat un total de 14.300 trucades.
 • L'horari del servei és de dilluns a divendres, de 9 a 20 h, ininterrompudament. Els caps de setmana, l'horari és de 10 a 14 h i de 16 a 19 h.

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics (CAAD)

 • El Centre d'Atenció d'Animals Domèstics (CAAD) de Terrassa està cobrint tots els serveis mínims, donada la situació d'emergència, realitzant jornades, horaris i grups de treball adaptats a aquestes necessitats. Les funcions bàsiques que s'estan cobrint amb els serveis mínims són la neteja dels espais que ocupen els animals, l'alimentació d'aquests i el passeig de gossos als mateixos patis del CAAD, i acompanyament, en el cas dels gats, perquè estiguin socialitzats. A més, s'està realitzant, de forma temporal, el manteniment d'algunes de les colònies de gats que hi ha localitzades a Terrassa.
 • Pel que fa a l'atenció al públic, a excepció de la ciutadania que hagi de recuperar el seu animal, no es realitza. El servei de recollida d'animals a la via pública es manté 24h.
 • A dia d'avui, el CAAD acull a les seves instal·lacions un total de 80 gossos i 47 gats.

Servei d'Ocupació – Foment de Terrassa SA

 • Des de l'inici de la crisi s'han realitat un total de 2.050 atencions a persones de la ciutat. D'aquestes, 493 han estat tutories telefòniques de persones que ja són usuàries del servei i requereixen el seguiment del personal tècnic.; 1075 entrevistes telefòniques per gestions de la borsa de treball; i 483 assessoraments via mail. A més, s'han realitzat 1.126 trucades i s'han realitzat enviaments (mailings) a 23.982 adreces. L'activitat via web ha registrat 635 noves altes, i s'han realitzat 1.889 actualitzacions de perfils via web.
 • Pel que fa a empreses ateses, s'han realitzat 406 atencions amb assessorament telefònic, i s'han realitzat 4.249 assessoraments i comunicacions per correu electrònic. 
 • En aquest període de temps, la Borsa de treball ha gestionat 82 ofertes de treball, per les que s'han rebut 1.880 candidatures i s'han enviat 908 CV per a cobrir-les, d'aquestes s'han realitzat 84 contractacions. Les altes a la borsa en aquest període de temps han estat 555.
 • Els sectors de les ofertes obertes a data 23 d'abril són: Sanitat (8); Administració i Oficines (1);  Residències (2); Indústria farmacèutica (2).

Oficina d'Atenció a l'Empresa

 • Des del decret d'Alarma, s'han realitzat un total de 279 atencions telemàtiques a empreses, 79 de les quals han estat relacionades amb les ajudes per superar la crisi del Coronavirus/COVID-19, la resta ha estat relacionades amb la gestió de pròpia del servei.

Servei de Consum

 • Des del 13 de març s'han realitzat 237 gestions i atencions telemàtiques des d'aquest servei, 151 relacionades amb la crisi del Coronavirus/COVID-19 de temàtiques com anul·lacions de viatges, vacances, quotes de gimnàs, d'escoles, moratòries de lloguer, mascaretes, entre d'altres.

Servei de Comerç

 • S'han realitzat un total de 609 gestions i atencions relacionades amb la crisi del Coronavirus/COVID-19, principalment per donar suport en les tasques d'informació a comerços i mercats per fer arribar a la ciutadania. També s'ha creat un equip específic per a fer la distribució de les mascaretes pels comerços de la ciutat, així com continua la campanya a través de les xarxes socials i del web municipal per aconseguir les dades de contacte de totes els comerços de la ciutat per mantenir-los informats, així com per saber els que estan oberts per a poder-ho fer públic en els propers dies.

Servei d'Innovació

 • Al MarketPlace Terrassa Covid-19, que gestiona el Servei d'Innovació,  ja s'han donat d'alta 88 empreses que ofereixen solucions, coneixements i demanda, al teixit productiu de la nostra ciutat per establir sinergies i aliances per enfortir la seva capacitat de resiliència en aquests moments de crisi.  Si una empresa en vol formar part ha de respondre el següent formulari: https://forms.gle/xn9LC8BF9s2q9t7c9  El MarketPlace Terrassa Covid-19 és col·laborador del MarketPlace d'Acció de la Generalitat de Catalunya.

Nivell de Qualitat de l'Aire a la ciutat

 • Qualitat de l'aire: els nivells de contaminació atmosfèrica a Terrassa han baixat dràsticament, situant-se la qualitat de l'aire a uns nivells excel·lents. La concentració en òxids de nitrogen i les partícules en suspensió han disminuït un 58,72% i 36,43% aquesta setmana, entre el 13 i el 19 d'abril, respecte la setmana de l'1 al 13 de març. La setmana passada era de 60,15% i 35,79% respectivament, respecte el mateix període inicial abans de l'inici de l'estat d'alarma.